Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Indikatorlys for sidelys

Indikatorlys for sidelys

Indikatorlys for nærlys

Indikatorlys for nærlys

Indikatorlys for fjernlys

Indikatorlys for fjernlys

Varsellampe for automatisk fjernlys

Varsellampe for automatisk fjernlys

Indikatorlys for tåkelys bak

Indikatorlys for tåkelys bak

Indikatorlys for venstre retningslys

Indikatorlys for venstre retningslys

Indikatorlys for høyre retningslys

Indikatorlys for høyre retningslys

Retningslys 
          Airbag

Retningslys Airbag

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det ikke tennes når tenningen slås på, eller hvis det tennes når motoren går, har det oppstått en feil i systemet.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Varsellampe for manuell eller elektronisk parkeringsbrems

Varsellampe for manuell eller elektronisk parkeringsbrems

Varsellys for ”AUTOHOLD” -system

Varsellys for ”AUTOHOLD” -system

Varsellampe for umiddelbar stopp

Varsellampe for umiddelbar stopp

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes. Det tennes med andre varsellys og/eller meldinger i tillegg til et pip.

Det krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe

Varsellampe

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes. Det kan tennes sammen med andre varsellys og/eller meldinger i instrumentpanelet.

Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en godkjent forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampe

Varsellampe

Hvis den begynner å lyse rødt under kjøring og etterfølges av ®-varsellampen, må du for din egen sikkerhet stanse så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Kontakt en autorisert forhandler.

Hvis den lyser gult under kjøring og etterfølges av ©-varsellampen, må du henvende deg til en autorisert forhandler så snart som mulig. Kjør forsiktig i mellomtiden. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellys for påminnelse om setebelte foran

Varsellys for påminnelse om setebelte foran

Det tennes i midtre display når motoren er startet og, hvis sikkerhetsbeltet på førersiden ikke er festet, lyset blinker og det høres et pip i rundt to minutter når kjøretøyet når en hastighet på omtrent 20 km/t. SETEBELTER.

Varsellampe for åpen dør / åpne dører

Varsellampe for åpen dør / åpne dører

Varsellys for elektroteknisk system

Varsellys for elektroteknisk system

Det vises når temperaturen på den elektriske enheten er for høy. Stans kjøretøyet uten å slå av tenningen. Temperaturen bør da synke, og varsellampen bør slutte å lyse. Hvis dette ikke er tilfelle, må du kontakte en autorisert forhandler.

Varsellyset kan vises sammen med redusert kjøretøyytelse.

Varsellys for feil i elektroteknisk system

Varsellys for feil i elektroteknisk system

Når det tennes, betyr det at det er en elektroteknisk feil som er knyttet til den elektriske enheten (fremdriftsbatteri og elektrisk motor). Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellampe ved feil med elektronisk motor

Varsellampe ved feil med elektronisk motor

Hvis det tennes, betyr det at det er en feil med det elektrotekniske systemet som er koblet til den elektriske motoren. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Indikatorlampe for batteripakkemåleren

Indikatorlampe for batteripakkemåleren

Denne lyser gult når ladenivået til batteripakken har nådd reservegrensen SKJERM OG VARSELLAMPER.

Varsellampe for feil ved fremdriftsbatteriet

Varsellampe for feil ved fremdriftsbatteriet

Hvis det vises sammen med varsellampen ©, betyr det at det er en feil knyttet til driften av fremdriftsbatteriet. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellys for sekundær 12 volts batterilading

Varsellys for sekundær 12 volts batterilading

Hvis det tennes sammen med varsellyset ® og et pip, betyr det at den elektriske kretsen er overladet eller utladet. ELBIL: lading.

Varsellampe for begrenset ytelse

Varsellampe for begrenset ytelse

Denne vises når fremdriftsbatteriet midlertidig ikke gir den nominelle strømutmatingen. I løpet av denne perioden reduseres kjøretøyets ytelse.

Velg en jevnere kjørestil til varsellampen forsvinner.

ECO
          varsellampe for modusfunksjon

ECO varsellampe for modusfunksjon

Denne tennes når ECO -modus er aktivert KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING KJØRETØYETS REKKEVIDDE: råd.

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis dette ikke slukkes når tenningen slås på, eller tennes når du kjører, er det en feil med ABS-systemet. Bremsing vil fungere som normalt, men uten ABS. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Det er mange årsaker til at varsellampen tennes: ENHETER, HJELPEMIDLER FOR FØRERKORRIGERING

Varsellampe for at det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet ikke er tilgjengelig

Varsellampe for at det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet ikke er tilgjengelig

Dekktrykkovervåkingssystem

Dekktrykkovervåkingssystem

Varsellampe for variabel servostyring

Varsellampe for variabel servostyring

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellampen ®, betyr det at det har oppstått en systemfeil.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe for systemet for varsling ved skifte av kjørefelt

Varsellampe for systemet for varsling ved skifte av kjørefelt

Varsellampe som varsler en feil i funksjonen for aktiv nødbremsing, eller at den ikke er tilgjengelig

Varsellampe som varsler en feil i funksjonen for aktiv nødbremsing, eller at den ikke er tilgjengelig

Varsellys for feil i bremsekretsen

Varsellys for feil i bremsekretsen

Hvis det tennes når du bremser, sammen med varsellyset ® og et pip, betyr det at væskenivået i kretsen er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet. Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en godkjent forhandler.

Varsellampe ved for høy fart

Varsellampe ved for høy fart

Indikatorlys for fartsholder og hastighetsbegrenser

Indikatorlys for fartsholder og hastighetsbegrenser

Indikatorlamper for ladeprogram

Indikatorlamper for ladeprogram

Varsellamper for programmering av klimaanlegg

Varsellamper for programmering av klimaanlegg