Juridiske merknader

 

Opplysningene om modellene i denne e-Guiden er hentet fra de tekniske spesifikasjonene som var kjent ved utgivelsesdatoen eller ved datoen for oppdatering av de ulike sidene på nettstedet. E-Guiden omfatter alt utstyret (standard eller tilvalg) som finnes til disse modellene: hvorvidt utstyret finnes i kjøretøyet avhenger av versjonen, de valgte alternativene og landet bilen er solgt. Likedan kan noe utstyr som vil dukke opp i senere, være beskrevet på denne siden. Derfor er opplysningene som er gitt på denne siden utelukkende indikerende og ikke alltid ikke fullstendige. Opplysningene kan bli oppdatert regelmessig for å samsvare med utviklingen av kjøretøyene.

 

RENAULT forbeholder seg retten til å endre i, fjerne eller oppheve disse opplysningene til enhver tid uten at dette kan stille RENAULT, medlemmer av deres nettverk eller deres medarbeidere til ansvar.

 

Brukerveiledningen som kan lastes ned fra nettstedet, kan være en annen versjon enn den som fulgte med kjøretøyet ditt.
Man bør alltid forholde seg til vedlikeholds- og garantidokumentet som fulgte med kjøretøyet. RENAULT-nettverket er tilgjengelig hvis du ønsker ytterligere opplysninger.

 

Brukeren benytter nettsiden på eget ansvar. Ikke på noen som helst måte kan RENAULT, deres avdelinger eller medlemmer av deres nettverk holdes ansvarlige for direkte eller indirekte tap og/eller skade, og især materielle tap, tap av data eller program, økonomisk tap, som følge av tilgangen til eller bruken av dette nettstedet eller de tilknyttede undersidene.