POLICY FOR INFORMASJONSKAPSLER

Nettstedene og appene våre bruker teknologi som f.eks. informasjonskapsler for å gi deg en smidig, skreddersydd kvalitetsopplevelse. Disse retningslinjene utfyller informasjonen i Vern av personopplysninger.

Det er svært viktig for Renault å beskytte nettdataene dine. Du kan når som helst endre innstillingene dine for informasjonskapsler ved hjelp av verktøyet for administrering av informasjonskapsler.
 

HVEM ER VI?

Renault SAS (heretter omtalt som «vi», «oss», «vår») er behandlingsansvarlig for opplysningene som samles inn gjennom informasjonskapsler og annen sporingsteknologi som leses av eller lagres på enheten din. 

Se gjerne informasjonen i Vern av personopplysninger.

 

HVA ER INFORMASJONSKAPSLER?

En informasjonskapsel er en liten, elektronisk sporingsfil som lagres på enheten din og registrerer når du besøker et nettsted, bruker en mobilapp, leser en e-post, installerer eller bruker en programvare, uavhengig av hvilken type enhet du benytter (datamaskin, smarttelefon, digital leser, nettbasert videospillkonsoll, osv.). 

Når du besøker et nettsted, kan informasjonskapsler sende informasjon til nettleseren din og gi den mulighet til å sende informasjon tilbake til nettstedet (f.eks. økt-ID eller språkvalg).

Informasjonskapslene gir oss kun mulighet til å samle inn bestemte opplysninger om enheten din, nettleseren din, hvordan du bruker et nettsted eller en app, og eventuelt geografisk posisjon. De gjør det ikke mulig for oss å identifisere deg direkte. 

De benyttede teknologiene kan koble sammen flere av enhetene du har brukt, for å fastslå med tilstrekkelig sannsynlighet at disse enhetene tilhører deg. 

 

HVA BRUKES DET INFORMASJONSKAPSLER TIL PÅ DETTE NETTSTEDET?

På dette nettstedet benyttes forskjellige typer informasjonskapsler.

Funksjonelle informasjonskapsler

Hensikten med disse informasjonskapslene er å muliggjøre eller tilrettelegge for elektronisk kommunikasjon (registrering av tilkoblingsfeil, identifisering av tilkoblingspunkter, nettstedssikkerhet, osv.) eller å tilby eventuelle kommunikasjonstjenester du ber om spesifikt (innstillinger for skjermvisning, lagring av informasjon som er fylt ut i skjemaer, handlekurv (hvis aktuelt), tilgang til brukerkontoen din, chat eller chatterobot på nettstedet, osv.). 

Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere riktig. 

Du kan ikke legge inn innsigelse mot bruk av disse informasjonskapslene, og det kreves ikke samtykke fra din side. Dette fordi nettstedet er nødt til å bruke denne typen informasjonskapsler. 

Informasjonskapsler for sosiale medier

Informasjonskapsler for sosiale medier brukes i markedsføringsøyemed og for å måle besøkstall. Disse informasjonskapslene er med på å gi oss innsikt i brukerengasjementet knyttet til annonser på de sosiale nettverkene. 

Informasjonskapslene bidrar dessuten til å gjøre nettstedet mer brukervennlig og interaktivt ved å integrere innhold (f.eks. YouTube-videoer fra og muliggjøre interaksjon med sosiale medier på nettstedet vårt. Du kan lese mer om YouTube-retningslinjene for informasjonskapsler her).

Disse informasjonskapslene kan behandle opplysninger som f.eks. antall innholdselementer som deles gjennom sosiale nettverket, det faktum at du har en konto hos sosiale nettverk, sporing av nettleseraktiviteten din på nettsteder og sosiale nettverk, osv. Disse funksjonene bruker integrerte tredjepartsapplikasjoner på nettstedet vårt. Et sosialt nettverk som tilbyr en applikasjonsknapp, vil trolig identifisere deg gjennom denne knappen – også selv om du ikke brukte den da du besøkte nettstedet vårt. Denne typen applikasjonsknapp kan gi det aktuelle sosiale nettverket mulighet til å spore nettleseraktiviteten din på nettstedet vårt bare fordi kontoen din på dette sosiale nettverket kjørte på enheten din (åpen økt) mens du besøkte nettstedet. 

Vi anbefaler at du går gjennom personvernretningslinjene til det aktuelle sosiale nettverket for å finne ut mer om hvordan nettverket benytter eventuell informasjon som samles inn via disse applikasjonsknappene – særlig i reklameøyemed. Retningslinjene til nettverket må tillate deg å gjøre egne valg, særlig med hensyn til brukerkontoinnstillingene dine. 

Slike informasjonskapsler blir kun brukt og lagret hvis du gir samtykke til det.

Informasjonskapsler for besøksmåling

Hensikten med disse informasjonskapslene er å analysere nettstedstrafikken og gi deg en best mulig nettleseropplevelse. 

Informasjonskapslene kan behandle informasjon om sidene du besøker, hvor lenge du er på sidene, hvilken nettleser du besøker sidene i, osv. 

Opplysningene som disse informasjonskapslene samler inn, kan også brukes til å utarbeide algoritmer og profiler som analyserer mulig interesse og preferanser du kan ha for produktene og tjenestene våre. Vi kan kombinere disse opplysningene med annen informasjon fra f.eks. kundedatabasen vår (du kan lese mer om profilering og hvordan du blokkerer dette i informasjonen vår om vern av personopplysninger.

Slike informasjonskapsler blir generelt kun brukt og lagret hvis du gir samtykke til det. I visse tilfeller kan disse informasjonskapslene imidlertid bli lagret / lest av uten at du har gitt samtykke til det. Dette gjelder f.eks. hvis hensikten med informasjonskapslene bare er å analysere innholdet du har vist.
 

HVILKE INFORMASJONSKAPSLER BRUKES PÅ DETTE NETTSTEDET?

Tabellen nedenfor gir en oversikt over samtlige partner-informasjonskapsler som brukes på dette nettstedet. Der det er mulig, driftes disse informasjonskapslene på servere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Da noen av tjenesteleverandørene våre befinner seg i land utenfor EØS, vil imidlertid personopplysningene dine kunne behandles i disse landene, og det kan da gjelde andre personvernlover enn i EU. I slike tilfeller passer vi godt på at overføringen utføres i tråd med gjeldende lovgivning, og vi iverksetter sikkerhetstiltak for å påse at dataene dine beskyttes på en forsvarlig måte (vi følger her Europakommisjonens standardavtaler). 

Nettstedet vårt kan inneholde tredjeparts informasjonskapsler (byråer som driver med besøksmåling osv.) som gir tredjeparter tillatelse til å samle inn nettleserinformasjon om enhetene som kobler til nettsidene våre. Denne tillatelsen vil gjelde inntil informasjonskapslene utløper. Hvordan tredjeparter deler og bruker disse informasjonskapslene, avhenger av personvernretningslinjene til de respektive tredjepartene. Vi informerer deg om formålet med eventuelle tredjeparts informasjonskapsler på nettstedet vårt. 

 

INSTALLERING AV INFORMASJONSKAPSLER

Se hvilke samarbeidspartnere som bruker og lagrer informasjonskapsler på/fra nettsidene våre

Nettsidene våre kan inneholde tredjeparts informasjonskapsler (kommunikasjonsbyråer, byråer som driver med besøksmåling, osv.) som gir tredjeparter tillatelse til å samle inn nettleserinformasjon om enhetene som kobler til nettsidene våre. Denne tillatelsen vil gjelde inntil informasjonskapslene utløper.

 

EIER AV INFORMASJONSKAPSELEN FORMÅL MED INFORMASJONSKAPSELEN
Renault Funksjonsmåte
Matomo Besøksmåling
Youtube Sosiale

 

HVORDAN INNHENTES DET SAMTYKKE FRA DEG?

Første gang du besøker nettstedet vårt, kommer det opp et informasjonsbanner der du blir bedt om å godta/avvise informasjonskapsler eller velge hvordan de kan brukes. 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt eller endre innstillingene dine (f.eks. for å godta bare visse typer informasjonskapsler) ved hjelp av verktøyet for administrering av informasjonskapsler.

Merk: Ifølge gjeldende lovgivning er vi ikke pålagt å be om samtykke fra deg til å bruke informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet skal fungere riktig, og slike informasjonskapsler kan derfor ikke deaktiveres i verktøyet vårt for administrering av innstillinger. Du kan blokkere slike informasjonskapsler ved å endre nettleserinnstillingene (se «Slik avviser du informasjonskapsler» nedenfor), men dette kan gå ut over brukeropplevelsen din på nettstedet. 

 

HVOR LENGE LAGRES SAMTYKKET DITT?

Når du godtar eller avviser alle eller enkelte av informasjonskapslene på nettstedet vårt, blir dette valget lagret i maksimalt 6 (seks) måneder. Dette betyr at når du besøker nettstedet vårt senere i dette tidsrommet, vil du ikke bli spurt om samtykke til informasjonskapsler, da vi allerede har lagret innstillingene dine. 

Ved utløp av denne perioden blir du spurt på nytt om å godta/avvise informasjonskapsler og lagre innstillingene dine for bruk av informasjonskapsler. 

 

HVORDAN ADMINISTRERER DU INFORMASJONSKAPSLER?

Hvordan avviser du informasjonskapsler?

Hvis du ikke vil at informasjonskapsler fra dette nettstedet skal brukes og/eller lagres på enheten din, lagres en avvisningsinformasjonskapsel på utstyret ditt. Denne informerer oss om at du har avslått, helt eller delvis, bruk av informasjonskapsler.  Hvis du sletter denne avvisningsinformasjonskapselen, vil vi ikke lenger registrere at du har avslått bruk av informasjonskapsler (dette innebærer at du må konfigurere innstillingene dine på nytt neste gang du besøker nettstedet vårt). 

Du har flere alternativer å velge mellom når det gjelder håndtering av informasjonskapsler, deriblant blokkering og/eller sletting.

 

Verktøy for administrering av innstillinger

Verktøyet for administrering av informasjonskapsler gir deg mulighet til å administrere informasjonskapslene som dette nettstedet bruker og/eller lagrer. Du kan når som helst klikke på Administrer informasjonskapsler for å åpne konfigurasjonsprogrammet og endre innstillingene dine, avhengig av hvilken type informasjonskapsel det gjelder.

 

Nettleserinnstillinger

Du kan også administrere informasjonskapsler via nettleseren din.

De fleste nettlesere er konfigurert til å godta informasjonskapsler som standard, men du står fritt til å velge å godta/avvise alle informasjonskapsler eller velge hvilke informasjonskapsler som skal godtas, ut fra hvor de kommer fra. Du kan også slette informasjonskapsler fra enheten din jevnlig via nettleseren. 

Husk imidlertid å konfigurere samtlige nettlesere på de ulike enhetene du bruker (nettbrett, smarttelefoner, datamaskiner, osv.).

Administreringen av informasjonskapsler og innstillinger avhenger av hvordan nettleseren din er konfigurert. Se hjelpemenyen i nettleseren din for mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for informasjonskapsler. Eksempel:

 

Moduler for innsigelse mot utgiver

Du kan velge å deaktivere bestemte tredjeparts informasjonskapsler ved å gå direkte til nettstedet til utgiveren av informasjonskapselen. Altså:

 

HVORDAN GJØR DU BRUK AV DE ØVRIGE RETTIGHETENE DINE?

Personvernloven gir deg rett til å be om innsyn i, få korrigert/slettet personopplysninger som er lagret om deg, legge inn innsigelse mot at disse opplysningene behandles eller kreve at behandlingen begrenses. Se informasjonen vår om vern av personopplysninger hvis du ønsker å gjøre bruk av øvrige rettigheter du har.

 

ENDRINGER

Vi kan fra tid til annen måtte gjøre endringer i retningslinjene. I slike tilfeller vil vi informere deg og/eller innhente samtykke fra deg. Vi anbefaler at du går gjennom disse retningslinjene hver gang du besøker nettstedet vårt, slik at du får med deg nyeste versjon.

 

Sist oppdatert: 26.01.2022.