SKJERM OG VARSELLAMPER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentpanel A

lyser når førerdøren er åpen. I enkelte tilfeller vises en varsellampe sammen med en melding.

Du kan tilpasse instrumentpanelet med innhold og farger etter eget ønske (kjøretøyavhengig).

Hvis bilen er utstyrt med en multimedieskjerm, finner du mer informasjon i instruksjonene for utstyret.

Kjøretøy uten multimedieskjerm TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Speedometer 1

Kjøretøyhastigheten er begrenset til omtrent 135 km/t.

Lydsignal ved for høy fart

Avhengig av kjøretøy og land, vises -varsellampen og det høres en varsellyd. Varsellyden høres så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Varsellampen lyser så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Multimedieinformasjon 2

Avhengig av kjøretøy, kan du vise ulike typer informasjon på multimedieskjermen (kompass, telefon, navigasjon, etc.).

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Melding som viser at kjøretøyet er klart til kjøring 3

READY-meldingen vises når motoren starter og forsvinner når kjørehastigheten overstiger 5 km/t.

Lademåler 4 KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING

Kjørestilvarsling 5 KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING

Total kilometerstand 6 TRIPPTELLER OG VARSLINGSSYSTEM: Kjøreparametere

Kjørecomputer 7 TRIPPTELLER OG VARSLINGSSYSTEM: generell informasjon

Beregnet rekkevidde 8.

Gjenværende ladetid 10

Traksjonsbatteriets laderate 11

Varsellys for dør 12

Vises når en dør, bakluken eller ladeluken er åpen eller ikke skikkelig lukket.

Ladenivå 13

Måleren viser gjenværende strømnivå.

Varsellys for ladekabel koblet til 14

Dette tennes når ladekabelen er koblet til kjøretøyet.

Reservegrense

Når ladenivået til batteripakken er ca. 7 % eller ca. 12 % (kjøretøyavhengig), lyser måleren og indikatorlampen 9 gult, sammen med et lydsignal.

For å få lengst mulig rekkevidde KJØRETØYETS REKKEVIDDE: råd.

Immobiliseringsgrensen nærmer seg

Når ladenivået når 4,5 % eller ca. 6 % (kjøretøyavhengig), høres en pipetone og måleren lyser rødt.

Når ladenivået når 3,5 % eller ca. 5 % (kjøretøyavhengig), vises ikke lenger rekkeviddeverdien. Motorytelsen reduseres gradvis til bilen stanser. TAUING, MOTORSTANS.

Instrumentpanel i miles

(alternativ for å skifte til km/t)

Kjøretøy uten multimedieskjerm

- Slå av tenningen og trykk flere ganger på 17-bryteren til du kommer til Kjøretøy-fanen 20

- Trykk flere ganger på 18 eller 19 for å komme til ”Innstillinger”. Trykk deretter på 16 ”OK”

- Gjenta samme handling for å komme til ”INSTRUMENTBORD”, deretter ”Enheter”.

Kjøretøy med multimedieskjerm.

Stans bilen og la motoren gå. Velg menyen ”Innstillinger” fra multimedieskjermen, klikk på fanen ”System” og deretter på ”Enheter”.

Merknad: i begge tilfeller, når batteriet er slått av, går kjøretøyets datamaskin automatisk tilbake til den opprinnelige måleenheten.

Gjenta samme handling for å gå tilbake til forrige modus.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.