ÅPNE OG LUKKE DØRENE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Åpne fra utsiden

Fordører

Når dørene er låst opp, drar du i håndtak 1.

Bakdører

Med dørene låst opp:

- Trykk på fordypningen 2 for å flytte håndtaket 3.

- Ta tak i håndtaket 3 og trekk det mot deg.

Åpne fra innsiden

Dra i håndtaket 4.

Lydsignal ved lys på

Det høres en varsellyd når førerdøren åpnes for å varsle at lysene fortsatt er på.

Av sikkerhetsmessige grunner bør dørene bare åpnes eller lukkes mens kjøretøyet står i ro.

Varsellyd for åpen dør/bagasjelokk

Når kjøretøyet står i ro, vises varsellampen når en dør, bagasjelokket eller ladeklaffen er åpen eller ikke skikkelig lukket. Varsellampen 5 viser at døren eller bagasjelokket er åpent eller ikke skikkelig lukket.

Når kjøretøyet når en hastighet på rundt 20 km/t, tennes varsellampene og 5 sammen med en melding som viser at døren eller lokket er åpent eller ikke skikkelig lukket.

Spesialfunksjon

Når motoren er stanset, fortsetter lysene og tilbehørene (radio osv.) å fungere til førerdøren åpnes.

Barnesikring

For å gjøre det umulig å åpne bakdørene fra innsiden skal du bevege spaken 6 og kontrollere fra innsiden om dørene er forsvarlig låst.

Førerens ansvar ved parkering eller stopping av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan passe seg selv, være alene i kjøretøyet, selv ikke en kort stund.

De kan være en fare for seg selv eller andre ved å starte motoren, aktivere utstyr som elektriske vinduer eller ved å låse dørene.

I varmt vær og/eller solskinnsvær må du huske at temperaturen inne i kupéen stiger svært raskt.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.