Tilbake til listen

KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forbruk i sanntid er avhengig av hvordan kjøretøyet blir brukt, hva slags utstyr som er montert, og brukerens kjørestil. Vi anbefaler følgende for å optimalisere drivstofforbruket.

Avhengig av kjøretøyet finner du funksjoner som gjør det mulig å redusere strømforbruket.

- lademåler;

- Kjørestilvarsling;

- Tursammendrag og råd om økonomisk kjøring via multimedieskjermen;

- ECO-modus, aktivert via ECO-knappen.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med et navigasjonssystem, får du tilgang til ytterligere informasjon.

Plassering og visning av denne informasjonen er avhengig av hvilken type belysning som er valgt. SKJERM OG VARSELLAMPER.

Lademåler

(i instrumentpanelet)

Lademåleren gir føreren en sanntidsvisning av kjøretøyets strømforbruk.

Blå energigjenvinningssone A

Hvis du løfter foten av gasspedalen eller bruker bremsen når du kjører, genererer motoren elektrisk strøm under fartsreduksjon. Denne energien brukes til å redusere hastigheten til kjøretøyet og lade traksjonsbatteriet.

Optimal brukssone 0

Viser nullforbruk.

Grønn anbefalt forbruk-brukssone B

Traksjonsbatteriet forsyner den elektriske strømmen som kreves for at motoren skal bevege kjøretøyet.

Forbruk ikke anbefalt, hvit brukssone C

Viser høyt strømforbruk.

Kjørestilvarsling

Informerer deg om kjørestilen din i sanntid. Dette vises med varsellampen 1.

Desto flere blader det er på 1, desto mer fleksibelt og økonomisk kjører du.

Du kan redusere drivstofforbruket ditt merkbart ved å følge denne indikatoren regelmessig.

Du kan aktivere eller deaktivere kjørestilindikatoren ved å trykke på bryter 2 helt til du kommer til Data-fanen.

Trykk på bryter 3 eller 4 for å åpne indikatormenyen, og bekreft ved å trykke på 5OK”.

Tursammendrag

Avhengig av utstyrsnivå vises det et tursammendrag på multimedieskjermen når du stanser motoren 6. Sammendraget inneholder informasjon om den siste kjøreturen:

- gjennomsnittlig strømforbruk;

- Antall kjørte miles/kilometer.

- en generell karakter som tar hensyn til akselerasjon, bremseforutsigbarhet og din evne til å administrere hastighet;

- Råd for å forbedre resultatet.

Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for utstyret.

Navigeringssystem

Bruk av informasjonen som er tilgjengelig i navigeringssystemet (trafikkinformasjon, nærmeste ladestasjon osv.), gjør det enklere å administrere kjøreturen.

ECO-modus

ECO-modus er en funksjon for å optimere rekkevidden. Det påvirker visse kjøreoperasjoner (akselerasjon, cruise control, fartsreduksjon osv.).

Aktivere funksjonen

Trykk på bryteren 7.

Varsellampen 8 ECO tennes i instrumentpanelet.

Når du kjører, kan du avslutte ECO-modusen midlertidig hvis du trenger mer motoreffekt.

Det gjør du ved å trykke gasspedalen bestemt helt inn. Varsellampen 8 ECO blinker i instrumentpanelet så lenge operasjonen varer.

ECO-modus aktiveres igjen når du tar foten vekk fra gasspedalen.

Deaktivere funksjonen

Trykk på bryteren 7.

Varsellyset 8 ECO slukkes i instrumentpanelet.

Når ECO -modus er aktivert, begrenses kjørehastigheten til ca. 100 km/t.

Fartsholderen settes i ventemodus hver gang ECO-modus aktiveres eller deaktiveres FARTSHOLDER.