Tilbake til listen

”AUTOHOLD”-FUNKSJON

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Når bilen stanser (f.eks. ved rødt lys, foran et kryss, trafikkork, etc.), sørger denne funksjonen for bremsekraft selv om føreren slipper bremsepedalen.

Når føreren velger et gir og trykker inn gasspedalen, frigis denne bremsekraften igjen.

Aktivering

Trykk på bryteren 2.

Brytervarsellampen 2 tennes for å bekrefte at funksjonen er aktivert.

Deaktivering

Trykk inn bremsepedalen og 2-bryteren samtidig.

Brytervarsellampen 2 slukkes og bekrefter at funksjonen er deaktivert.

Hvis bremsekraften opprettholdes, aktiveres parkeringsbremsen automatisk hvis:

- Føreren går ut av bilen;

eller

- Kjøretøyet står stille i mer enn ca. tre minutter.

Betingelser for å opprettholde bremsekraften

Følgende betingelser må være oppfylt:

- Setebeltet på førersiden er festet

og

- Den elektroniske parkeringsbremsen er løsnet;

og

- Kjøretøyet står ikke stille i en bratt bakke.

Varsellampen i instrumentpanelet bekrefter at bremsekraften opprettholdes.

Betingelser for å avbryte bremsekraften

Følgende betingelser må være oppfylt:

- Føreren setter girspaken i et gir og gir et tilstrekkelig trykk på gasspedalen;

eller

- Føreren deaktiverer funksjonen.

Varsellampen slukkes i instrumentpanelet.

Ved ny start av motoren fortsetter funksjonen den modusen som var innstilt da motoren sist ble stanset.

Før du forlater kjøretøyet, må du forsikre deg om den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert. Indikatorlyset på bryter 1 og varsellampen } i instrumentpanelet lyser til dørene er låst.