Zoe

Se videoene om kjøretøyet ditt

UPPTÄCK DEN YTTRE DESIGNEN NYA RENAULT ZOE

UPPTÄCK DEN YTTRE DESIGNEN NYA RENAULT ZOE

UPPTÄCK DEN YTTRE DESIGNEN NYA RENAULT ZOE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
UPPTÄCK DEN INRE DESIGNEN NYA RENAULT ZOE

UPPTÄCK DEN INRE DESIGNEN NYA RENAULT ZOE

UPPTÄCK DEN INRE DESIGNEN NYA RENAULT ZOE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA RENAULTKORTET MED HANDSFRE

ANVÄNDA RENAULTKORTET MED HANDSFRE

ANVÄNDA RENAULTKORTET MED HANDSFRE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA REGLAGEN PÅ RATTEN

ANVÄNDA REGLAGEN PÅ RATTEN

ANVÄNDA REGLAGEN PÅ RATTEN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
INSTÄLLNINGAR TILL INSTRUMENTPANELENS DISPLAY

INSTÄLLNINGAR TILL INSTRUMENTPANELENS DISPLAY

INSTÄLLNINGAR TILL INSTRUMENTPANELENS DISPLAY

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA DEN ELEKTRISKA PARKERINGSBROMSEN

ANVÄNDA DEN ELEKTRISKA PARKERINGSBROMSEN

ANVÄNDA DEN ELEKTRISKA PARKERINGSBROMSEN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA SÄTESVÄRME OCH RATTVÄRMARE

ANVÄNDA SÄTESVÄRME OCH RATTVÄRMARE

ANVÄNDA SÄTESVÄRME OCH RATTVÄRMARE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
INDUKTIONSLADDNING FÖR DIN SMARTPHONE

INDUKTIONSLADDNING FÖR DIN SMARTPHONE

INDUKTIONSLADDNING FÖR DIN SMARTPHONE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA KLIMATANLÄGGNINGEN

ANVÄNDA KLIMATANLÄGGNINGEN

ANVÄNDA KLIMATANLÄGGNINGEN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SYSTEMET FÖR DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

SYSTEMET FÖR DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

SYSTEMET FÖR DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA VÄXELREGLAGET

ANVÄNDA VÄXELREGLAGET

ANVÄNDA VÄXELREGLAGET

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BAGAGERUMMET OCH LAYOUTEN BAK

BAGAGERUMMET OCH LAYOUTEN BAK

BAGAGERUMMET OCH LAYOUTEN BAK

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA FUNKTIONEN VINGELVARNING

ANVÄNDA FUNKTIONEN VINGELVARNING

ANVÄNDA FUNKTIONEN VINGELVARNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA VINGELKORRIGERING

ANVÄNDA VINGELKORRIGERING

ANVÄNDA VINGELKORRIGERING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA AUTOMATISKT HELLJUS

ANVÄNDA AUTOMATISKT HELLJUS

ANVÄNDA AUTOMATISKT HELLJUS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA VARNING FÖR DÖDA VINKELN

ANVÄNDA VARNING FÖR DÖDA VINKELN

ANVÄNDA VARNING FÖR DÖDA VINKELN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VARNINGSSYSTEM FÖR HASTIGHETSÖVERTRÄDELSE

VARNINGSSYSTEM FÖR HASTIGHETSÖVERTRÄDELSE

VARNINGSSYSTEM FÖR HASTIGHETSÖVERTRÄDELSE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA EASY PARK ASSIST

ANVÄNDA EASY PARK ASSIST

ANVÄNDA EASY PARK ASSIST

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA PARKERINGSASSISTANS FRAM BAK SIDAN

ANVÄNDA PARKERINGSASSISTANS FRAM BAK SIDAN

ANVÄNDA PARKERINGSASSISTANS FRAM BAK SIDAN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA BACKKAMERAN

ANVÄNDA BACKKAMERAN

ANVÄNDA BACKKAMERAN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA FARTHÅLLARE FARTBEGRÄNSARE

ANVÄNDA FARTHÅLLARE FARTBEGRÄNSARE

ANVÄNDA FARTHÅLLARE FARTBEGRÄNSARE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BYTA TORKARBLAD

BYTA TORKARBLAD

BYTA TORKARBLAD

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
DÄCKREPARTIONSSATS

DÄCKREPARTIONSSATS

DÄCKREPARTIONSSATS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KONTROLLERA VÄTSKENIVÅER OCH SÄKRINGAR

KONTROLLERA VÄTSKENIVÅER OCH SÄKRINGAR

KONTROLLERA VÄTSKENIVÅER OCH SÄKRINGAR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BELYSNING FRAM OCH BAK

BELYSNING FRAM OCH BAK

BELYSNING FRAM OCH BAK

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
FUNKTIONEN ENERGIÅTERVINNING VID BROMSNING

FUNKTIONEN ENERGIÅTERVINNING VID BROMSNING

FUNKTIONEN ENERGIÅTERVINNING VID BROMSNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BATTERILADDNING OCH DESS OLIKA LÄGEN

BATTERILADDNING OCH DESS OLIKA LÄGEN

BATTERILADDNING OCH DESS OLIKA LÄGEN

Det kan være forskjeller mellom modellene, avhengig av landet for markedsføring. Noe utstyr er kanskje ikke tilgjengelig (som standard, som ekstrautstyr og som tilbehør).
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SPECIFIKATIONER FÖR ELMOTORERNA

SPECIFIKATIONER FÖR ELMOTORERNA

SPECIFIKATIONER FÖR ELMOTORERNA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SPECIFIKATIONER DRIVBATTERI

SPECIFIKATIONER DRIVBATTERI

SPECIFIKATIONER DRIVBATTERI

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK – ENERGIFLÖDE

EASY LINK – ENERGIFLÖDE

EASY LINK – ENERGIFLÖDE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK – ENERGIINFORMATION

EASY LINK – ENERGIINFORMATION

EASY LINK – ENERGIINFORMATION

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK SCHEMALÄGGNING AV LADDNING

EASY LINK SCHEMALÄGGNING AV LADDNING

EASY LINK SCHEMALÄGGNING AV LADDNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK SCHEMALÄGGNING AV KOMFORT

EASY LINK SCHEMALÄGGNING AV KOMFORT

EASY LINK SCHEMALÄGGNING AV KOMFORT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Indikatorlys for sidelys
Indikatorlys for nærlys
Indikatorlys for fjernlys
Varsellampe for automatisk fjernlys
Indikatorlys for tåkelys bak
Indikatorlys for venstre retningslys
Indikatorlys for høyre retningslys
Retningslys 
     Airbag
Varsellampe for manuell eller elektronisk parkeringsbrems
Varsellys for ”AUTOHOLD” -system
Varsellampe for umiddelbar stopp
Varsellampe
Varsellampe
Varsellys for påminnelse om setebelte foran
Varsellampe for dørstatus
Varsellys for elektroteknisk system
Varsellys for feil i elektroteknisk system
Varsellampe ved feil med elektronisk motor
Indikatorlampe for batteripakkemåleren
Varsellampe for feil ved fremdriftsbatteriet
Varsellys for sekundær 12 volts batterilading
Varsellampe for begrenset ytelse
ECO
     funksjon blinklys
Varsellys for ladekabel koblet til
Varsellampe for blokkeringsfrie bremser
Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet
Varsellampe for at det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet ikke er tilgjengelig
Varsellys for dekk med for lite luft
Varsellampe for variabel servostyring
Varsellampe for systemet for varsling ved skifte av kjørefelt
Varsellampe som varsler en feil i funksjonen for aktiv nødbremsing, eller at den ikke er tilgjengelig
Varsellys for feil i bremsekretsen
Varsellampe ved for høy fart
(Kjøretøyavhengig) Indikator som angir at den aktive nødbremsen ikke fungerer eller ikke er tilgjengelig
Indikatorlys for fartsholder og hastighetsbegrenser
Indikatorlamper for ladeprogram
Varsellamper for programmering av klimaanlegg

Indikatorlys for sidelys

Indikatorlys for nærlys

Indikatorlys for fjernlys

Varsellampe for automatisk fjernlys

Indikatorlys for tåkelys bak

Indikatorlys for venstre retningslys

Indikatorlys for høyre retningslys

Retningslys Airbag

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det ikke tennes når tenningen slås på, eller hvis det tennes når motoren går, har det oppstått en feil i systemet.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Varsellampe for manuell eller elektronisk parkeringsbrems

Varsellys for ”AUTOHOLD” -system

Varsellampe for umiddelbar stopp

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes. Det tennes med andre varsellys og/eller meldinger i tillegg til et pip.

Det krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes. Det kan tennes sammen med andre varsellys og/eller meldinger i instrumentpanelet.

Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en godkjent forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampe

Hvis den begynner å lyse rødt under kjøring og etterfølges av ®-varsellampen, må du for din egen sikkerhet stanse så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Kontakt en autorisert forhandler.

Hvis den lyser gult under kjøring og etterfølges av ©-varsellampen, må du henvende deg til en autorisert forhandler så snart som mulig. Kjør forsiktig i mellomtiden. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellys for påminnelse om setebelte foran

Det tennes i midtre display når motoren er startet og, hvis sikkerhetsbeltet på førersiden ikke er festet når kjøretøyet når en hastighet på omtrent 20 km/t, blinker lyset og det høres et pip i rundt 120 sekunder SETEBELTER

Varsellampe for dørstatus

Varsellys for elektroteknisk system

Det vises når temperaturen på den elektriske enheten er for høy. Stans kjøretøyet uten å slå av tenningen. Temperaturen bør da synke, og varsellampen bør slutte å lyse. Hvis dette ikke er tilfelle, må du kontakte en autorisert forhandler.

Varsellyset kan vises sammen med redusert kjøretøyytelse.

Varsellys for feil i elektroteknisk system

Hvis den tennes, betyr det at det er en elektroteknisk feil som er knyttet til den elektriske enheten (fremdriftsbatteri og elektrisk motor). Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellampe ved feil med elektronisk motor

Hvis det tennes, betyr det at det er en feil med det elektrotekniske systemet som er koblet til den elektriske motoren. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Indikatorlampe for batteripakkemåleren

Denne lyser gult når ladenivået til batteripakken har nådd reservegrensen SKJERM OG VARSELLAMPER

Varsellampe for feil ved fremdriftsbatteriet

Hvis det vises sammen med varsellampen ©, betyr det at det er en feil knyttet til driften av fremdriftsbatteriet. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellys for sekundær 12 volts batterilading

Hvis det tennes sammen med varsellyset ® og et pip, betyr det at den elektriske kretsen er overladet eller utladet. ELBIL: lading

Varsellampe for begrenset ytelse

Denne vises når fremdriftsbatteriet midlertidig ikke gir den nominelle strømutmatingen. I løpet av denne perioden reduseres kjøretøyets ytelse.

Velg en jevnere kjørestil til varsellampen forsvinner.

ECO funksjon blinklys

Denne tennes når ECO -modus er aktivert KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING KJØRETØYETS REKKEVIDDE: råd

Varsellys for ladekabel koblet til

Dette tennes når ladekabelen er koblet til kjøretøyet ELBIL: lading

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis dette ikke slukkes når tenningen slås på, eller tennes når du kjører, er det en feil med ABS-systemet. Bremsing vil fungere som normalt, men uten ABS. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Det er mange årsaker til at varsellampen tennes: ENHETER, HJELPEMIDLER FOR FØRERKORRIGERING

Varsellampe for at det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet ikke er tilgjengelig

Varsellys for dekk med for lite luft

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder DEKKTRYKKOVERVÅKING

Varsellampe for variabel servostyring

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellampen ®, betyr det at det har oppstått en systemfeil.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe for systemet for varsling ved skifte av kjørefelt

Varsellampe som varsler en feil i funksjonen for aktiv nødbremsing, eller at den ikke er tilgjengelig

Varsellys for feil i bremsekretsen

Hvis det tennes når du bremser, sammen med varsellyset ® og et pip, betyr det at væskenivået i kretsen er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet. Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en godkjent forhandler.

Varsellampe ved for høy fart

(Kjøretøyavhengig) Indikator som angir at den aktive nødbremsen ikke fungerer eller ikke er tilgjengelig

Indikatorlys for fartsholder og hastighetsbegrenser

Indikatorlamper for ladeprogram

Varsellamper for programmering av klimaanlegg