Tilbake til listen

ELBIL: programmere lading

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ladeprogrammering

Stans bilen og la motoren gå. Velg menyen ”Innstillinger” på multimedieskjermen 1 og velg ”Bil”-fanen. Bruk ”Programmering elbil”-menyen til å konfigurere lading for kjøretøyet.

Når programmeringen er bekreftet, tennes indikatorlampen i instrumentpanelet.

Merk: Ladingen starter forutsatt motoren er slått av, bilen er koblet til en strømkilde og tilkoblingen er godkjent.

”Umiddelbar lading” 2

Når kjøretøyet er koblet til en strømforsyning, starter ladingen.

Området A varsler deg om at ”Umiddelbar lading” er aktivert.

Merk: Du kan deaktivere dette alternativet ved å trykke på ”OFF”.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

”Postponed charge” 3

Du kan programmere starttiden for lading.

Trykk på ”Rediger” 4 for å åpne innstillingene for å stille inn startklokkeslett for lading.

Angi starttidspunkt for lading og velg ”Lukk” for å bekrefte.

Området B viser klokkeslettet programmert for start av lading.

Når kjøretøyet er koblet til en strømkilde og motoren er slått av, starter ladingen til planlagt tid.

”Program” 5

Du kan lagre flere programmerte ladetidspunkt per uke.

Velg hvilket programmert tidspunkt 6 du vil endre for å få tilgang til innstillingene.

Du kan deaktivere et av de lagrede programmene ved å trykke på ”OFF”.

Angi start- og sluttidspunkt for lading, samt hvilke dager disse skal gjelde for. Trykk på ”Lukk” for å bekrefte.

Merk: Hvis start- og sluttidene er identiske, blir ladetiden 24 timer. Du kan ikke bekrefte et ladeprogram hvis du ikke velger en ukedag.

Programmerte klokkeslett vises i området C.

Når kjøretøyet er koblet til en strømkilde og motoren er slått av, starter ladingen til planlagt tid.

Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

BATTERILADDNING OCH DESS OLIKA LÄGEN

Det kan være forskjeller mellom modellene, avhengig av landet for markedsføring. Noe utstyr er kanskje ikke tilgjengelig (som standard, som ekstrautstyr og som tilbehør).

EASY LINK SCHEMALÄGGNING AV LADDNING