Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for nærlys

Varsellampe for nærlys

Varsellampe for tåkelys bak

Varsellampe for tåkelys bak

Varsellampe for automatisk fjernlys

Varsellampe for automatisk fjernlys

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Lyser gult når du slår på tenningen eller starter motoren, og forsvinner etter et par sekunder eller vises i hvitt (kjøretøyavhengig). Hvis den begynner å lyse oransje under kjøring (og det høres et lydsignal) bør du fylle drivstoff så snart som mulig. Det gjenstår da bare drivstoff til ca. 50 km.

Varsellampe

Varsellampe

Hvis den begynner å lyse rødt under kjøring og etterfølges av ®-varsellampen, må du for din egen sikkerhet stanse så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Kontakt en autorisert forhandler.

Hvis den lyser gult under kjøring og etterfølges av ©-varsellampen, må du henvende deg til en autorisert forhandler så snart som mulig. Kjør forsiktig i mellomtiden. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampe for umiddelbar stopp

Varsellampe for umiddelbar stopp

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes når motoren går. Det tennes sammen med andre varsellamper og/eller meldinger, og det høres også et lydsignal.

Det krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellys for feil i bremsekretsen

Varsellys for feil i bremsekretsen

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis varsellampen lyser når du bremser, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, betyr det at bremsevæskenivået er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for batterilading

Varsellampe for batterilading

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, er det tegn på overbelastning eller utlading i det elektriske anlegget.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for oljetrykk

Varsellampe for oljetrykk

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, må du stanse så snart som mulig og slå av tenningen.

Kontroller oljenivået. Hvis nivået er normalt, ble varsellampen aktivert på grunn av noe annet.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe for variabel servostyring

Varsellampe for variabel servostyring

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellampen ®, betyr det at det har oppstått en systemfeil.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe

Varsellampe

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes når motoren går. Den kan aktiveres sammen med andre varsellamper og/eller meldinger i instrumentpanelet.

Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en godkjent forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse under kjøring, tyder det på en feil i ABS-systemet.

Bremsefunksjonen vil fungere som normalt uten ABS. Kontakt en autorisert forhandler umiddelbart.

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Det er mange årsaker til at varsellampen tennes: FØRERHJELPSYSTEMER OG -FUNKSJONER

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

På kjøretøy som er utstyrt med denne funksjonen, tennes varsellampen når du starter motoren, og hvis du slår av tenningen mens motoren er i ventemodus (kjøretøyavhengig). STOP AND START-FUNKSJONEN deretter forsvinner den.

–Hvis den lyser sammenhengende, må du kontakte en autorisert forhandler så snart som mulig;

–Hvis lyset blinker, må du redusere turtallet til blinkingen opphører. Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig RÅD OM VEDLIKEHOLD OG MILJØVENNLIG KJØRING

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Denne lyser rødt når du slår på tenningen eller starter motoren.

Hvis den begynner å lyse rødt under kjøring, må du stanse og la motoren gå på tomgang et par minutter.

Temperaturen bør da synke. Hvis ikke, må du stanse motoren. La motoren kjøle seg ned før du sjekker kjølevæsken.

Ring en godkjent forhandler.

Retningslys
     airbag

Retningslys airbag

Dette varsellyset vises i instrumentpanelet når du slår på tenningen eller starter motoren, og slukkes igjen etter et par sekunder.

Hvis den ikke lyser når du slår på tenningen, eller hvis den tennes mens motoren går, har det oppstått en feil i systemet.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

Varsellampe for forvarming (dieselmodell)

Varsellampe for forvarming (dieselmodell)

Denne bør lyse når tenningen slås på. Den viser at varmerpluggene er i bruk.

Den slukkes når forvarmingen er utført. Motoren kan nå startes.

Varsellampe for skifte av gir

Varsellampe for skifte av gir

Denne lampen tennes når du bør gire opp (pil opp) eller gire ned (pil ned). KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING

”AUTOHOLD” systemadvarsel

”AUTOHOLD” systemadvarsel

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Denne lyser når bremsepedalen bør trykkes inn AUTOMATISK GIRKASSE

Varsellampe for håndbrekk eller elektronisk parkeringsbrems

Varsellampe for håndbrekk eller elektronisk parkeringsbrems

Varsellampe for dørstatus

Varsellampe for dørstatus

Varsellampe for motor i ventemodus

Varsellampe for motor i ventemodus

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Varsellampe for ”Ingen hender på rattet registrert”

Varsellampe for ”Ingen hender på rattet registrert”

Varsellampe for feil i funksjonen for assistert parkeringsbrems.

Varsellampe for feil i funksjonen for assistert parkeringsbrems.

Varsellys for dekk med for lite luft

Varsellys for dekk med for lite luft

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder DEKKTRYKKVARSEL DEKKTRYKKOVERVÅKING

Varsellamper for skifte av kjørefelt (avhengig av kjøretøyet)

Varsellamper for skifte av kjørefelt (avhengig av kjøretøyet)

Varsellamper for kjørefeltassistent (avhengig av kjøretøyet)

Varsellamper for kjørefeltassistent (avhengig av kjøretøyet)

Aktiv nødbrems ikke tilgjengelig eller feil på varsellamper (avhengig av kjøretøyet)

Aktiv nødbrems ikke tilgjengelig eller feil på varsellamper (avhengig av kjøretøyet)

Varsellamper for hastighetsbegrenser (kjøretøyavhengig)

Varsellamper for hastighetsbegrenser (kjøretøyavhengig)

Varsellamper for fartsholder (avhengig av kjøretøyet)

Varsellamper for fartsholder (avhengig av kjøretøyet)

Varsellamper for adaptiv fartsholder (avhengig av kjøretøyet)

Varsellamper for adaptiv fartsholder (avhengig av kjøretøyet)

Varsellamper for filsentrering (avhengig av kjøretøyet)

Varsellamper for filsentrering (avhengig av kjøretøyet)

Varsellampe for
     ECO-modus

Varsellampe for ECO-modus

Den tennes når du aktiverer ECO -modus. KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING

Indikatorlampe for frihjul

Indikatorlampe for frihjul

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass.

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass.

Kollisjonspute på passasjersiden foran
      ON

Kollisjonspute på passasjersiden foran ON

Kollisjonspute på passasjersiden foran
      OFF

Kollisjonspute på passasjersiden foran OFF

Varsellampe for påminnelse om setebeltet til førersetet, og (kjøretøyavhengig) påminnelse om setebeltet til passasjersetet foran

Varsellampe for påminnelse om setebeltet til førersetet, og (kjøretøyavhengig) påminnelse om setebeltet til passasjersetet foran