GIRSPAK, PARKERINGSBREMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Girspak

Kjøretøy med manuell girkasse: Se mønsteret på toppen av girspaken 1.

Kjøretøy med automatisk girkasse: AUTOMATISK GIRKASSE.

Velge revers

Ryggelysene tennes når du setter girspaken i revers (når tenningen er på).

Parkeringsbrems

Løsne

Dra spaken 3 litt opp, trykk på knappen 2 og senk spaken mot gulvet.

Hvis du kjører med parkeringsbremsen på, lyser den røde varsellampen } i instrumentpanelet sammenhengende, og meldingen ”Parkeringsbrems på”vises etterfulgt av et lydsignal.

Slik brukes det:

Trekk spake 3 oppover. Påse at kjøretøyet står helt i ro. Varsellampen } tennes i instrumentpanelet.

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant, eller andre gjenstander på gaten) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. deformering av en aksel).

For å unngå fare for uhell må kjøretøyet sjekkes av en godkjent forhandler.

Påse at parkeringsbremsen er skikkelig løsnet når du kjører (rødt indikatorlys er av), ellers kan det oppstå overoppheting eller skade.

Når kjøretøyet står i ro, og avhengig av helling og/eller last, kan det være nødvendig å trekke til parkeringsbremsen minst to ekstra hakk og velge et gir (1. eller revers) for kjøretøy med manuell girkasse eller stilling P for kjøretøy med automatisk girkasse.