Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for nærlys

Varsellampe for nærlys

Indikatorlys for tåkelys foran

Indikatorlys for tåkelys foran

Indikatorlys for tåkelys bak

Indikatorlys for tåkelys bak

Indikatorlys for automatisk fjernlys

Indikatorlys for automatisk fjernlys

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Det lyser oransje når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse oransje under kjøring (og det høres et lydsignal) bør du fylle drivstoff så snart som mulig. Det gjenstår da bare drivstoff til ca. 50 km.

Varsellampe for umiddelbar stopp

Varsellampe for umiddelbar stopp

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes når motoren går. Den tennes sammen med andre varsellamper og/eller meldinger. I tillegg høres en varsellyd.

Det krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellys for feil i bremsekretsen

Varsellys for feil i bremsekretsen

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det tennes når du bremser, sammen med varsellyset ® og et pip, betyr det at væskenivået i kretsen er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet. Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for batterilading

Varsellampe for batterilading

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellyset ® og en varsellyd, er det tegn på overbelastning eller utlading i det elektriske anlegget.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for oljetrykk

Varsellampe for oljetrykk

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den tennes når du kjører, sammen med ®-varsellampen og en varsellyd, må du stanse umiddelbart og slå av tenningen.

Kontroller oljenivået. Hvis nivået er normalt, ble varsellyset aktivert på grunn av noe annet. Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe for variabel servostyring

Varsellampe for variabel servostyring

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellampen ®, betyr det at det har oppstått en systemfeil.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe

Varsellampe

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes når motoren går. Det kan tennes sammen med andre varsellampe og/eller meldinger i instrumentpanelet.

Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en godkjent forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

På kjøretøy som er utstyrt med dette, tennes varsellampen når du starter motoren, og hvis du slår av tenningen mens motoren er i ventemodus, STOPP OG START-FUNKSJONEN forsvinner den.

–Hvis den lyser sammenhengende, må du kontakte en godkjent forhandler så snart som mulig;

–Hvis lyset blinker, må du redusere turtallet til blinkingen opphører. Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

RÅD OM VEDLIKEHOLD OG MILJØVENNLIG KJØRING

Varsellampe for partikkelfiltersystemet

Varsellampe for partikkelfiltersystemet

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse under kjøring, tyder det på en feil i ABS-systemet.

Bremsefunksjonen vil fungere som normalt uten ABS. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Denne lyser rødt når du slår på tenningen eller starter motoren.

Hvis det begynner å lyse rødt under kjøring, må du stanse og la motoren gå på tomgang et par minutter.

Temperaturen bør da synke. Hvis ikke må du stanse motoren. La motoren kjøle seg ned før du sjekker kjølevæsken.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellys for forvarming (dieselmodell)

Varsellys for forvarming (dieselmodell)

Denne bør lyse når tenningen slås på. Den viser at varmerpluggene er i bruk.

Den slukkes når forvarmingen er utført. Motoren kan nå startes.

Varsellampe for åpen dør/ åpne dører

Varsellampe for åpen dør/ åpne dører

Varsellampe for skifte av gir

Varsellampe for skifte av gir

Dette lyset tennes når du bør gire opp (pil opp) eller gire ned (pil ned).

KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING

Varsellampe for kollisjonspute

Varsellampe for kollisjonspute

Dette varsellyset vises i instrumentpanelet når du slår på tenningen eller starter motoren, og slukkes igjen etter et par sekunder.

Hvis det ikke tennes når tenningen slås på, eller hvis det tennes når motoren går, har det oppstått en feil i systemet.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Denne lyser når bremsepedalen bør trykkes inn. AUTOMATISK GIRKASSE

KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING

Varsellampe for fotbrems eller elektronisk parkeringsbrems.

Varsellampe for fotbrems eller elektronisk parkeringsbrems.

Varsellampe for motor i ventemodus

Varsellampe for motor i ventemodus

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Hastighetsbegrenser, fartsholder og indikatorlys for adaptiv fartsholder

Hastighetsbegrenser, fartsholder og indikatorlys for adaptiv fartsholder

Hastighetsbegrenser, fartsholder og indikatorlys for adaptiv fartsholder

Hastighetsbegrenser, fartsholder og indikatorlys for adaptiv fartsholder

Hastighetsbegrenser, fartsholder og indikatorlys for adaptiv fartsholder

Hastighetsbegrenser, fartsholder og indikatorlys for adaptiv fartsholder

Varsellys for dekk med for lite luft

Varsellys for dekk med for lite luft

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder. DEKKTRYKKOVERVÅKING

ECO varsellys for modus

ECO varsellys for modus

Denne tennes når ECO -modus er aktivert. KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass

Varsellampe for feil i funksjonen for assistert parkeringsbrems.

Varsellampe for feil i funksjonen for assistert parkeringsbrems.

Aktiv nødbremsassistent

Aktiv nødbremsassistent

Varsellampe for hjelp til kjøring i nedoverbakke

Varsellampe for hjelp til kjøring i nedoverbakke

Lys for elektronisk stabilitetssystem (ESC) og antispinn

Lys for elektronisk stabilitetssystem (ESC) og antispinn

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Det er mange årsaker til at varsellampen tennes: ENHETER OG HJELPEMIDLER FOR FØRERKORRIGERING

Varsellampe for påminnelse om setebeltet til førersetet, og (kjøretøyavhengig) påminnelse om setebeltet til passasjersetet foran

Varsellampe for påminnelse om setebeltet til førersetet, og (kjøretøyavhengig) påminnelse om setebeltet til passasjersetet foran

Den lyser når tenningen slås på. Hvis setebeltet til føreren eller passasjeren foran (hvis det sitter noen i passasjersetet) ikke er festet og kjøretøyet har nådd en hastighet på rundt 20 km/t, blinker den og det høres et lydsignal i rundt 2 minutter.

Merk: En gjenstand plassert i passasjersetet kan utløse varsellyset.