Tilbake til listen

AUTOMATISK GIRKASSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Girspak 1

P: Park

R: Revers

N: Nøytral

D: Automatisk modus

M: Manuell modus

Merk: Du må trykke på knappen 2 for å flytte girspaken fra stilling D eller N til R eller P.

3: Viser det valgte giret i manuell modus.

Bruk

Sett girspaken 1 i stilling P og slå på tenningen.

Hvis du skal flytte girspaken ut av stilling P, må du trykke inn bremsepedalen før du trykker på utløserknappen 2.

Sett foten på bremsepedalen (varsellampen Ó på skjermen 3 slukkes), og flytt girspaken ut av stilling P.

Koble bare inn D eller R når kjøretøyet er stoppet med foten på bremsen og gasspedalen sluppet.

Kjøring i automatisk modus

Flytt spaken 1 til posisjon D.

Under de fleste veiforhold trenger du ikke å berøre spaken igjen. Girene skifter automatisk til riktig tid og ved best egnet turtall fordi det automatiske systemet tar hensyn til kjøretøyets belastning og veikontur og tilpasser seg til den bestemte kjørestilen du har valgt.

Økonomisk kjøring

La alltid girspaken stå i stilling D når du kjører. Trykk lett på gasspedalen slik at girskiftene skjer ved et lavere turtall.

Akselerasjon og forbikjøring

Trykk gasspedalen bestemt helt inn (slik at kommer forbi kickdown-punktet).

Dermed kan du gire ned til det optimale giret innenfor motorens kapasitet.

Kjøring i manuell modus

Sett girspaken 1 i stilling D og flytt hendelen til venstre.

Hvis du flytter spaken flere ganger, kan du skifte gir manuelt:

- Skyv hendelen forover for å gire ned.

- Skyv hendelen bakover for å gire opp.

Giret som er valgt vises i instrumentpanelet.

Spesielle tilfeller

Under visse kjøreforhold (for eksempel motorbeskyttelse, drift av det elektroniske stabilitetsprogrammet: Det automatiske systemet kan bytte gir automatisk.

På tilsvarende måte kan et girskift bli avvist av det automatiske systemet for å hindre feil manøvrering. I så fall blinker girdisplayet et par sekunder som en advarsel.

Spesielle omstendigheter

- Hvis svingene og veiunderlaget er av en slik standard at det ikke er tilrådelig med automatisk modus (f.eks. ved kjøring til fjells), anbefaler vi at du skifter til manuell modus. Slik unngår du at girkassen stadig skifter gir når du kjører i bratte bakker, og du kan bruke motorbremsen i lange utforkjøringer.

- Når du starter motoren i kaldt vær, må du vente et par sekunder før du flytter girspaken fra stilling P eller N og setter den i D eller R for å ikke kvele motoren.

Ta foten vekk fra gasspedalen for å holde kjøretøyet i ro i en oppoverbakke.

Fare for overoppheting av den automatiske girkassen.

Parkere kjøretøyet

Når kjøretøyet er stanset, flytter du girspaken til stilling P mens du holder foten på bremsepedalen. Girkassen er i nøytral og kjørehjulene er mekanisk låst av drivakselen.

Trekk til parkeringsbremsen eller kontroller at den elektroniske parkeringsbremsen er aktivert (kjøretøyavhengig).

Posisjon P må bare aktiveres når kjøretøyet er helt stanset.

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant, eller andre gjenstander i veien) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. en deformert aksel).

For å unngå fare for uhell må kjøretøyet sjekkes av en godkjent forhandler.

Vedlikeholdsperiode

Se i vedlikeholdsdokumentet for kjøretøyet eller kontakt en godkjent forhandler for å sjekke om den automatiske girkassen krever planlagt vedlikehold.

Hvis den ikke trenger service, trenger du ikke å fylle på oljen.

Funksjonsfeil

- Hvis meldingen Kontroller girkassen vises i instrumentpanelet mens du kjører, betyr det at det har oppstått en feil.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig;

- Hvis meldingen Girkasse overopphetet vises i instrumentpanelet mens du kjører, må du stanse så snart som mulig og la girkassen få kjøle seg ned og vente til meldingen forsvinner;

- Hvis et kjøretøy med automatgirkasse havarerer, TAUING: Hjelp ved motorstans

Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke slå av tenningen før kjøretøyet står helt stille.

Når du kjører av gårde, hvis spaken er låst i posisjon P selv om du trykker på bremsepedalen, kan spaken løsnes manuelt. Det gjør du ved å løsne klaffen 4 og deretter sette et verktøy (med en stiv stang) i hullet. Trykk samtidig inn knappen 2 for å løsne girspaken.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.