PARKERINGSBREMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Parkeringsbrems

Løsne

Trykk fast på parkeringsbremsen 1.

Det røde varsellyset i instrumentpanelet tennes hvis du kjører med parkeringsbremsen på.

Slik brukes det:

Trykk fast på parkeringsbremsen 1. Kontroller at kjøretøyet står helt i ro. Varsellampen tennes i instrumentpanelet.

Påse at parkeringsbremsen er skikkelig løsnet når du kjører (rødt indikatorlys er av), ellers kan det oppstå overoppheting eller skade.