Tilbake til listen

HASTIGHETSBEGRENSER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hastighetsbegrenserfunksjonen hjelper deg med å holde den valgte kjørehastigheten, vanligvis kalt fartsgrensen.

Hvis du vil, kan du knytte hastighetsbegrenseren til funksjonen for varsling av fartsgrensen. VARSEL OM OVERSKRIDELSE AV FARTSGRENSEN

Kontroller

1 Hovedbryter av/på.

2 Kontroller for:

a Aktivere, lagre og øke hastigheten (+) til hastighetsbegrenseren;

b Redusere hastigheten (-) til hastighetsbegrenseren.

3 Aktivere og hente tilbake lagret begrenset fartsgrense (R).

4 Ventemodus for hastighetsbegrenser (med begrenset hastighetsminne) (O).

Slå den på

Trykk bryteren 1 mot . Indikatorlampen lyser oransje, og meldingen ”Hast.begrenser” vises i instrumentpanelet sammen med bindestreker som viser at hastighetsbegrenserfunksjonen er aktivert og venter på å lagre en fartsgrense.

Hvis du vil lagre den aktuelle hastigheten, trykker du bryteren 2 mot a (+): Fartsgrensehastigheten erstatter bindestrekene.

Laveste lagrede hastighet er 30 km/t.

Kjøre

Når en begrenset hastighet er lagret og denne hastigheten ikke oppnås, er kjøringen lik kjøring med et kjøretøy uten hastighetsbegrenserfunksjonen.

Når du har nådd den lagrede hastigheten, kan du ikke overskride den programmerte hastigheten ved å trykke på gasspedalen unntatt i en nødssituasjon (du finner mer informasjon under Overskride fartsgrensen).

Variere fartsgrensen

Du kan endre hastigheten til hastighetsbegrenseren ved å trykke flere ganger på bryter 2:

- side a (+) for å øke hastigheten;

- side b (-) for å redusere hastigheten.

Hastighetsbegrenserfunksjonen er ikke på noen måte koblet til bremsesystemet.

Overstige fartsgrensen

Det er mulig å overskride fartsgrensen når som helst. Slik gjør du det: Trykk gasspedalen bestemt helt inn (forbi kickdown-punktet).

Hvis hastigheten overskrides, blinker hastighetsbegrenseren rødt i instrumentpanelet.

Slipp deretter gasspedalen. Hastighetsbegrenserfunksjonen kommer tilbake så snart du når en hastighet som er lavere enn den lagrede hastigheten.

Begrenset hastighet kan ikke opprettholdes

Hvis du kjører opp eller ned en bratt bakke, kan ikke systemet opprettholde fartsgrensen. Den lagrede hastigheten blinker rødt i instrumentpanelet for å varsle deg, og du hører signallyder med regelmessige intervaller.

Sette funksjonen på standby

Hastighetsbegrenserfunksjonen utsettes når du trykker på bryter 4 (O). I dette tilfellet blir fartsgrensen lagret og meldingen ”Lagret” vises sammen med denne hastigheten i instrumentpanelet.

Hente tilbake fartsgrensen

Når du har lagret en hastighet, kan du hente den tilbake ved å trykke på bryter 3 (R).

Hvis du har satt hastighetsbegrenseren i ventemodus, kan du reaktivere den ved å trykke på side a (+) på bryteren 2 uten at systemet tar hensyn til den lagrede hastigheten. Den aktuelle kjørehastigheten blir nå den nye fartsgrensen.

Slå av funksjonen

Du kan deaktivere hastighetsbegrenseren ved å trykke på bryter 1. I dette tilfellet blir ikke hastigheten lagret. Den oransje varsellampen slukkes og meldingen i instrumentpanelet forsvinner for å bekrefte at funksjonen er deaktivert.