Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for nærlys

Varsellampe for nærlys

Indikatorlys for tåkelys foran

Indikatorlys for tåkelys foran

Varsellampe for tåkelys bak

Varsellampe for tåkelys bak

Varsellampe for automatisk fjernlys

Varsellampe for automatisk fjernlys

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Retningslys
     airbag

Retningslys airbag

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det ikke tennes når tenningen slås på, eller hvis det tennes når motoren går, har det oppstått en feil i systemet.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Varsellampe for umiddelbar stopp

Varsellampe for umiddelbar stopp

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes når motoren går. Den tennes sammen med andre varsellamper og/eller meldinger. I tillegg høres en varsellyd.

Det krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellys for feil i bremsekretsen

Varsellys for feil i bremsekretsen

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis varsellampen lyser når du bremser, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, betyr det at bremsevæskenivået er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for batterilading

Varsellampe for batterilading

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, er det tegn på overbelastning eller utlading i det elektriske anlegget.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for oljetrykk

Varsellampe for oljetrykk

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, må du stanse så snart som mulig og slå av tenningen.

Kontroller oljenivået. Hvis nivået er normalt, er varsellampen knyttet til noe annet.

Kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for variabel servostyring

Varsellampe for variabel servostyring

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellampen ®, betyr det at det har oppstått en systemfeil.

Ring en godkjent forhandler.

”AUTOHOLD”
      systemadvarsel

”AUTOHOLD” systemadvarsel

Varsellampe

Varsellampe

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes når motoren går. Det kan tennes sammen med andre varsellampe og/eller meldinger i instrumentpanelet. Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en godkjent forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampe

Varsellampe

Hvis den begynner å lyse rødt under kjøring og etterfølges av ®-varsellampen, må du for din egen sikkerhet stanse så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen. Kontakt en autorisert forhandler. Hvis den lyser gult under kjøring og etterfølges av ©-varsellampen, må du henvende deg til en autorisert forhandler så snart som mulig. Kjør forsiktig i mellomtiden. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampe for ”håndbrekk på” og elektronisk parkeringsbrems

Varsellampe for ”håndbrekk på” og elektronisk parkeringsbrems

Varsellys for girskifte

Varsellys for girskifte

Denne lampen tennes når du bør gire opp (pil opp) eller gire ned (pil ned). KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Det er mange årsaker til at varsellampen tennes: SYSTEMER OG HJELPEMIDLER FOR FØRERKORRIGERING

Varsellampe for at det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet ikke er tilgjengelig

Varsellampe for at det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet ikke er tilgjengelig

Varsellampe for dørstatus

Varsellampe for dørstatus

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse under kjøring, tyder det på en feil i ABS-systemet.

Bremsefunksjonen vil fungere som normalt uten ABS. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass

Dekktrykkvarsel

Dekktrykkvarsel

Varsellampe for forvarming (dieselmodell)

Varsellampe for forvarming (dieselmodell)

Denne bør lyse når tenningen slås på. Den viser at varmerpluggene er i bruk.

Den slukkes når forvarmingen er utført. Motoren kan nå startes.

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

På kjøretøy som er utstyrt med denne funksjonen, tennes varsellampen når du starter motoren, og hvis du slår av tenningen mens motoren er i ventemodus (kjøretøyavhengig). VIRKEMÅTE STOP AND START deretter forsvinner den.

–Hvis det lyser sammenhengende, må du kontakte en autorisert forhandler så snart som mulig.

–Hvis lyset blinker, må du redusere turtallet til blinkingen opphører. Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig RÅD OM VEDLIKEHOLD OG MILJØVENNLIG KJØRING

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Det lyser oransje når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse oransje under kjøring, og det høres et lydsignal, bør du fylle drivstoff så snart som mulig. Det gjenstår da bare drivstoff til ca. 50 km.

Varsellampe for
      ECO-modus

Varsellampe for ECO-modus

Denne tennes når ECO -modus er aktivert KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Indikatorlampe for frihjul

Indikatorlampe for frihjul

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Denne lyser blått når du slår på tenningen eller starter motoren.

Hvis det begynner å lyse rødt under kjøring, må du stanse og la motoren gå på tomgang et par minutter.

Temperaturen skal bli redusert og varsellyset skal gå tilbake til blå farge. Hvis ikke må du stanse motoren. La motoren kjøle seg ned før du sjekker kjølevæsken.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe for hastighetsbegrenser

Varsellampe for hastighetsbegrenser

Varsellampe for fartsholder

Varsellampe for fartsholder

Varsellampe for adaptiv fartsholder
     Stop and Go

Varsellampe for adaptiv fartsholder Stop and Go

Varsellampe for motor i ventemodus

Varsellampe for motor i ventemodus

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Denne lyser når bremsepedalen bør trykkes inn AUTOMATISK GIRKASSE

Varsellampe for feil i funksjonen for assistert parkeringsbrems.

Varsellampe for feil i funksjonen for assistert parkeringsbrems.

Varsellampe ved for høy fart

Varsellampe ved for høy fart

Varsellampe for systemet for varsling ved skifte av kjørefelt

Varsellampe for systemet for varsling ved skifte av kjørefelt

Varsellampe for kjørefeltassistent

Varsellampe for kjørefeltassistent

(Kjøretøyavhengig) Indikator som angir at den aktive nødbremsen ikke fungerer eller ikke er tilgjengelig

(Kjøretøyavhengig) Indikator som angir at den aktive nødbremsen ikke fungerer eller ikke er tilgjengelig

(Kjøretøyavhengig) Indikator som angir at den aktive nødbremsen ikke fungerer eller ikke er tilgjengelig

(Kjøretøyavhengig) Indikator som angir at den aktive nødbremsen ikke fungerer eller ikke er tilgjengelig

Varsellampe for ”Ingen hender på rattet registrert”

Varsellampe for ”Ingen hender på rattet registrert”

Varsellampe for påminnelse om setebelte foran og bak

Varsellampe for påminnelse om setebelte foran og bak

(kjøretøyavhengig)

SETEBELTER