Tilbake til listen

AUTOMATISK GIRKASSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Girspak 1

P: Park

R: Revers

N: Nøytral

D: Automatisk modus

L: ”Low”-modus (avhengig av kjøretøymodell)

4-indikatoren i instrumentpanelet viser aktuell girspakstilling 1.

Merk: Trykk på 2-knappen for å:

- Avslutt stilling P

- Skift fra stilling D, L eller N til R eller P

- Skift fra stilling D til L.

Bruk

Sett girspaken 1 i P og start motoren.

For å flytte ut av posisjon P må du trykke bremsepedalen før du trykker på opplåsingsknappen 2.

Med foten på bremsepedalen (varsellampen 3 forsvinner fra displayet) flytter du ut av stillingen P, slipper låseknappen 2 og kobler inn D.

Koble bare inn D eller R når kjøretøyet er stoppet med foten på bremsen og gasspedalen sluppet.

Girskiftspaker 5 og 6

Når girspaken står i stilling D, kan du gire opp og ned med rattkontrollene 5 og 6 (avhengig av kjøretøymodell).

5: Skifte til et lavere gir.

6: Skifte til et høyere gir.

Stillingene P, N, L og R er ikke tilgjengelig via rattkontrollene.

Kjøring i automatisk modus

Flytt spaken 1 til stilling D.

Under de aller fleste kjøreforhold trenger du ikke lenger å bruke girspaken. Girskift skjer automatisk, til riktig tid og ved egnet turtall fordi automatikken tar hensyn både til belastning, veiprofil og kjørestil.

Økonomisk kjøring

La alltid girspaken stå i stilling D når du kjører. Trykk lett på gasspedalen slik at girskiftene skjer ved et lavere turtall.

Akselerasjon og forbikjøring

Trykk gasspedalen bestemt helt inn (slik at kommer forbi kickdown-punktet).

Dermed kan du gire ned til det optimale giret innenfor motorens kapasitet.

Kjøring i manuell modus

Når du kjører i stilling D, kan du skifte til manuell kjøremodus med kontrollene 5 og 6 på rattet. Du kan velge mellom to manuelle kjøremoduser (kjøretøyavhengig):

- En ”midlertidig” manuell modus som kan brukes til å fremtvinge et girskift med et kort trykk på en av rattkontrollene. Kjøremodus D og giret som er valgt vises i instrumentpanelet.

Merk: Girkassen går tilbake til automatisk modus D automatisk hvis du ikke har valgt et optimalt gir, eller hvis rattkontrollene ikke har blitt brukt i løpet av en bestemt periode.

- Du kan aktivere en permanent manuell modus ved å trykke inn og holde én av rattkontrollene. Kjøremodus M og giret som er valgt vises via 7-indikatoren i instrumentpanelet.

Merk: Du kan gå tilbake til automatisk modus ved å trykke inn og holde den høyre rattkontrollen. Automatisk modus D vises i instrumentpanelet.

Ved alle situasjoner:

- trykk på venstre rattkontroll for å gire ned;

- trykk på høyre rattkontroll for å gire opp.

Merk: Avhengig av skjerm, foreslår indikatorene + og - eller og å gire opp eller ned.

Spesielle tilfeller

Under bestemte kjøreforhold kan det hende at det automatiske systemet skifter gir av seg selv (f.eks. for motorbeskyttelse, aktivering av det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) osv.).

På tilsvarende måte kan et girskift bli avvist av det automatiske systemet for å hindre feil manøvrering. I så fall blinker girdisplayet et par sekunder som en advarsel.

Ta foten vekk fra gasspedalen for å holde kjøretøyet i ro i en oppoverbakke.

Fare for overoppheting av den automatiske girkassen.

Kontroller at indikatorlys P i instrumentpanelet er aktivert før du forlater kjøretøyet.

Fare for å tap av immobilisering av kjøretøyet.

Spesielle omstendigheter

Hvis veitypen eller værforholdene (bratte oppoverbakker, plutselige nedoverbakker, dyp snø, sand eller søle) gjør det vanskelig å bli værende i automatisk modus (kjøretøyavhengig), anbefaler vi:

- på kjøretøy utstyrt med rattkontroller: bytt til manuell modus ved hjelp av rattspakene. Slik unngår du at girkassen stadig skifter gir når du kjører bratte bakker, og du kan bruke motorbremsen i lange utforkjøringer.

- på kjøretøy uten rattkontroller: bruk Low-modus til å aktivere, ved lav hastighet under 50 km/t, kjøring på overflater med dårlig grep (snø, søle osv.), kjøring i en helling eller motorbremsing i nedoverbakke. Det gjør du ved å sette girspaken til stilling L.

Merk: I Low-modus er variasjonene i motorturtallet sammenhengende, og akselerasjonen mer lineær.

For å hindre at motoren stanser i veldig kaldt vær, bør du vente et par sekunder før du tar girspaken ut av stilling P eller N og flytter den til stilling D, R eller L.

Parkere kjøretøyet

Når kjøretøyet er stanset, flytter du girspaken til stilling P mens du holder foten på bremsepedalen. Girkassen er i nøytral og kjørehjulene er mekanisk låst av drivakselen.

Påse at den elektroniske parkeringsbremsen er koblet inn.

Vedlikeholdsperiode

Se i vedlikeholdsdokumentet for kjøretøyet eller kontakt en godkjent forhandler for å sjekke om den automatiske girkassen krever planlagt vedlikehold.

Hvis den ikke trenger service, trenger du ikke å fylle på oljen.

Funksjonsfeil

- Hvis meldingen ”Skontroluj skrzynię biegów vises i instrumentpanelet mens du kjører, betyr det at det har oppstått en feil.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig;

- hvis meldingen ”Przegrzanie skrzyni biegów” vises i instrumentpanelet mens du kjører, må du stanse så snart som mulig og la girkassen kjøle seg ned og vente til meldingen forsvinner;

- feilsøking på et kjøretøy med automatisk girkasse TAUING: Motorhavari.

Hvis du kjører i gang med girspaken låst i P og du trykker inn bremsepedalen (f.eks. batterifeil), er det mulig å løsne girspaken manuelt for å hindre blokkering av drivhjulene. Girspaken kan frigjøres ved å løsne den nederste delen av mansjetten og trykke på 9-knappen samtidig som du trykker på 8-knappen på girspaken og flytter den til stilling N.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

Posisjonen P må bare være aktivert når kjøretøyet står stille.

Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke slå av tenningen før kjøretøyet står helt stille.

Et støt mot undersiden av kjøretøyet under manøvrering (f.eks. fra en stolpe, en forhøyet fortauskant eller andre gjenstander på gaten) kan føre til skade på kjøretøyet (f.eks. deformering av en aksel).

For å unngå fare for uhell må kjøretøyet sjekkes av en godkjent forhandler.