SKJERMER OG INDIKATORER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Varsel om lavt motoroljenivå

Når du starter motoren, får du et varsel fra instrumentpanelet hvis oljenivået er for lavt. MOTOROLJENIVÅ: Generell informasjon.

Første gang varslet vises, kan det fjernes med et trykk på 1 ”OK”.

Etterfølgende varsler slås av automatisk etter omtrent 30 sekunder.

Instrumentpanel i miles

(alternativ for å skifte til km/t)

Kjøretøy uten multimedieskjerm

- Slå av tenningen og trykk flere ganger på 2-bryteren til du kommer til Kjøretøy-fanen 5

- Trykk flere ganger på 3 eller 4 for å komme til ”Innstillinger”. Trykk deretter på 1 ”OK”;

- Gjenta samme handling for å komme til ”INSTRUMENTBORD”, deretter ”Enheter”.

Kjøretøy med multimedieskjerm.

Du finner mer informasjon om hvordan du velger enheten i instruksjonene for multimedia.

Merknad: i begge tilfeller, når batteriet er slått av, går kjøretøyets datamaskin automatisk tilbake til den opprinnelige måleenheten.

Gjenta samme handling for å gå tilbake til forrige modus.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Instrumentpanel A

Den lyser når du slår på tenningen. I enkelte tilfeller vises en varsellampe sammen med en melding.

Du kan tilpasse instrumentpanelet med innhold og farger etter eget ønske (kjøretøyavhengig).

Hvis bilen er utstyrt med en multimedieskjerm, finner du mer informasjon i instruksjonene for utstyret.

Kjøretøy uten multimedieskjerm TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Speedometer 6

Skjermen varierer avhengig av hvilken stil du har valgt.

Turteller 7

(måleverdi x 1000)

Visningen av turtallet avhenger av hvordan du har tilpasset instrumentpanelet. Avhengig av hvilken stil du har valgt, kan det hende den ikke vises.

Lydsignal ved for høy fart

Avhengig av kjøretøy og land, vises -varsellampen og det høres en varsellyd. Varsellyden høres så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t. Varsellampen lyser så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Kjørestilvarsling 8 KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Total kilometerstand 9 TRIPPTELLER: reiseparametere

Kjørecomputer 10 KJØRECOMPUTER: Generell informasjon

Beregnet rekkevidde med gjenværende drivstoffmengde 11

Verdien vises etter at du har kjørt 400 meter. TRIPPTELLER: reiseparametere.

Kjørecomputer og multimedieinformasjon 12

Avhengig av kjøretøyet kan du vise ulike typer informasjon på multimedieskjermen (kompass, telefon, navigasjon osv.) eller informasjon fra kjørecomputeren.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Indikator for kjølevæsketemperatur 14

Under vanlig bruk bør indikator 14 være foran område 13. Ved intens kjøring kan nålen nærme seg denne sonen. Dette er ikke alvorlig såfremt varsellampen ® ikke tennes samtidig med en melding i instrumentpanelet og at et lydsignal høres.

Drivstoffmåler 15

Hvis nivået er på det laveste, tennes varsellampen for drivstoff M, og et lydsignal høres. Etterfyll snarest.

Instrumentpanel B

Den lyser når du slår på tenningen. I enkelte tilfeller vises en varsellampe sammen med en melding.

Du kan tilpasse instrumentpanelet med innhold og farger etter eget ønske (kjøretøyavhengig).

Hvis bilen er utstyrt med en multimedieskjerm, finner du mer informasjon i instruksjonene for utstyret.

Kjøretøy uten multimedieskjerm TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Indikator for kjølevæsketemperatur 16

Under vanlig bruk bør indikator 16 være foran område 17. Ved intens kjøring kan nålen nærme seg denne sonen. Dette er ikke alvorlig såfremt varsellampen ® ikke tennes samtidig med en melding i instrumentpanelet og at et lydsignal høres.

Speedometer 18

Skjermen varierer avhengig av hvilken stil du har valgt.

Lydsignal ved for høy fart

Avhengig av kjøretøy og land, vises -varsellampen og det høres en varsellyd. Dette høres så snart kjørehastigheten kommer over 120 km/t. Varsellampen lyser så lenge hastigheten er over 120 km/t.

Turtallteller 19

(måleverdi x 1000)

Visningen av turtallet avhenger av hvordan du har tilpasset instrumentpanelet. Avhengig av hvilken stil du har valgt, kan det hende den ikke vises.

Kjørestilvarsling 20 KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING.

Multimedieinformasjon 21

Avhengig av kjøretøy, kan du vise informasjon fra multimedieskjermen (kompass, telefon, navigasjon. etc.).

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Beregnet rekkevidde med gjenværende drivstoffmengde 22

Verdien vises etter at du har kjørt 400 meter. TRIPPTELLER: reiseparametere.

Total kilometerstand 23 TRIPPTELLER: reiseparametere

Kjørecomputer 24 KJØRECOMPUTER: Generell informasjon

Drivstoffmåler 25

Hvis nivået er på det laveste, tennes varsellampen for drivstoff M, og et lydsignal høres. Etterfyll snarest.

Instrumentpanel C

Den lyser når du slår på tenningen. I enkelte tilfeller vises en varsellampe sammen med en melding.

Du kan tilpasse instrumentpanelet med farger etter eget ønske (kjøretøyavhengig).

Hvis bilen er utstyrt med en multimedieskjerm, finner du mer informasjon i instruksjonene for utstyret.

Kjøretøy uten multimedieskjerm TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Turtallteller 26

(måleverdi x 1000)

Indikator for kjølevæsketemperatur 28

Under vanlig bruk skal indikatoren 28 være foran den røde sonen 27. Ved intens kjøring kan nålen nærme seg denne sonen. Dette er ikke alvorlig såfremt varsellampen ® ikke tennes samtidig med en melding i instrumentpanelet og at et lydsignal høres.

Kjørecomputer 29

KJØRECOMPUTER: Generell informasjon

Beregnet rekkevidde med gjenværende drivstoffmengde 30

Verdien vises etter at du har kjørt 400 meter.

TRIPPTELLER: reiseparametere

Total kilometerstand 31

TRIPPTELLER: reiseparametere

Kjørestilvarsling 32 KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Speedometer 33

Lydsignal ved for høy fart

Avhengig av kjøretøy og land, vises -varsellampen og det høres en varsellyd. Dette høres så snart kjørehastigheten kommer over 120 km/t. Varsellampen lyser så lenge hastigheten er over 120 km/t.

Drivstoffmåler 34

Hvis nivået er på det laveste, tennes varsellampen for drivstoff M, og et lydsignal høres. Etterfyll snarest.