Nye Kangoo Van E-Tech

Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Indikatorlys for sidelys
Indikatorlys for nærlys
Indikatorlys for fjernlys
Varsellampe for automatisk fjernlys
Indikatorlys for tåkelys foran
Indikatorlys for tåkelys bak
Indikatorlys for venstre retningslys
Indikatorlys for høyre retningslys
Retningslys 
     Airbag
Håndbrems ”på” eller varsellampe for elektronisk parkeringsbrems
Varsellys for påminnelse om setebelte foran
Varsellampe for dørstatus
Varsellampe for umiddelbar stopp
Varsellampe
Varsellampe
Indikatorlys for fartsholder og hastighetsbegrenser
Varsellampe for adaptiv fartsholder
     Stop and Go
Varsellys for elektroteknisk system
Varsellys for feil i elektroteknisk system
Varsellampe ved feil med elektronisk motor
Indikatorlampe for batteripakkemåleren
Varsellampe for feil ved fremdriftsbatteriet
Varsellampe for begrenset ytelse
Varsellampe for filsentreringsfunksjon
Varsellampe for lading av sekundært 12-volts-batteri
ECO
     funksjon blinklys
Varsellys for ladekabel koblet til
Varsellampe ved for høy fart
(Kjøretøyavhengig) Avansert sikkerhet-varsellampe, feillampe eller ikke tilgjengelig
(Kjøretøyavhengig) Avansert sikkerhet-varsellampe, feillampe eller ikke tilgjengelig
Indikatorlamper for ladeprogram
Varsellamper for programmering av klimaanlegg
Varsellampe for blokkeringsfrie bremser
Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet
Varsellampe for at det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet ikke er tilgjengelig
Varsellys for dekk med for lite luft
Varsellampe for variabel servostyring
Varsellampe for systemet for varsling ved skifte av kjørefelt
Varsellampe for kjørefeltassistent
Varsellampe for ingen hender på rattet registrert
Varsellys for feil i bremsekretsen
Airbag for passasjersiden ON
Airbag
      for passasjersiden 
     OFF
Varsellamper for sikkerhetsbelte

Indikatorlys for sidelys

Indikatorlys for nærlys

Indikatorlys for fjernlys

Varsellampe for automatisk fjernlys

Indikatorlys for tåkelys foran

Indikatorlys for tåkelys bak

Indikatorlys for venstre retningslys

Indikatorlys for høyre retningslys

Retningslys Airbag

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det ikke tennes når tenningen slås på, eller hvis det tennes når motoren går, har det oppstått en feil i systemet.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Håndbrems ”på” eller varsellampe for elektronisk parkeringsbrems

Varsellys for påminnelse om setebelte foran

Den tennes i midtre display når motoren startes og, hvis sikkerhetsbeltet på førersiden ikke er festet når kjøretøyet når en hastighet på omtrent 20 km/t, blinker lyset og et lydsignal høres i cirka 120 sekunder SETEBELTER

Varsellampe for dørstatus

Varsellampe for umiddelbar stopp

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes. Det tennes med andre varsellys og/eller meldinger i tillegg til et pip.

Det krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes. Det kan tennes sammen med andre varsellys og/eller meldinger i instrumentpanelet.

Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en godkjent forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampe

Hvis den begynner å lyse rødt under kjøring og etterfølges av ®-varsellampen, må du for din egen sikkerhet stanse så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Kontakt en autorisert forhandler.

Hvis den lyser gult under kjøring og etterfølges av ©-varsellampen, må du henvende deg til en autorisert forhandler så snart som mulig. Kjør forsiktig i mellomtiden. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Indikatorlys for fartsholder og hastighetsbegrenser

Varsellampe for adaptiv fartsholder Stop and Go

Varsellys for elektroteknisk system

Det vises når temperaturen på den elektriske enheten er for høy. Stans kjøretøyet uten å slå av tenningen. Temperaturen bør da synke, og varsellampen bør slutte å lyse. Hvis dette ikke er tilfelle, må du kontakte en autorisert forhandler.

Varsellyset kan vises sammen med redusert kjøretøyytelse.

Varsellys for feil i elektroteknisk system

Hvis den tennes, betyr det at det er en elektroteknisk feil som er knyttet til den elektriske enheten (fremdriftsbatteri og elektrisk motor). Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellampe ved feil med elektronisk motor

Hvis det tennes, betyr det at det er en feil med det elektrotekniske systemet som er koblet til den elektriske motoren. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Indikatorlampe for batteripakkemåleren

Denne lyser gult når ladenivået til batteripakken har nådd reservegrensen SKJERMER OG INDIKATORER

Varsellampe for feil ved fremdriftsbatteriet

Hvis det vises sammen med varsellampen ©, betyr det at det er en feil knyttet til driften av fremdriftsbatteriet. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellampe for begrenset ytelse

Denne vises når fremdriftsbatteriet midlertidig ikke gir den nominelle strømutmatingen. I løpet av denne perioden reduseres kjøretøyets ytelse.

Velg en jevnere kjørestil til varsellampen forsvinner.

Varsellampe for filsentreringsfunksjon

Varsellampe for lading av sekundært 12-volts-batteri

Hvis det tennes sammen med varsellyset ® og et pip, betyr det at den elektriske kretsen er overladet eller utladet. ELBIL: lading

ECO funksjon blinklys

Denne tennes når ECO -modus er aktivert KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING KJØRETØYETS REKKEVIDDE: råd

Varsellys for ladekabel koblet til

Dette tennes når ladekabelen er koblet til kjøretøyet ELBIL: lading

Varsellampe ved for høy fart

(Kjøretøyavhengig) Avansert sikkerhet-varsellampe, feillampe eller ikke tilgjengelig

(Kjøretøyavhengig) Avansert sikkerhet-varsellampe, feillampe eller ikke tilgjengelig

Indikatorlamper for ladeprogram

Varsellamper for programmering av klimaanlegg

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis dette ikke slukkes når tenningen slås på, eller tennes når du kjører, er det en feil med ABS-systemet. Bremsing vil fungere som normalt, men uten ABS. Kontakt en godkjent forhandler umiddelbart.

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Det er mange årsaker til at varsellampen tennes: SYSTEMER OG HJELPEMIDLER FOR FØRERKORRIGERING

Varsellampe for at det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet ikke er tilgjengelig

Varsellys for dekk med for lite luft

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder DEKKTRYKKOVERVÅKING

Varsellampe for variabel servostyring

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellampen ®, betyr det at det har oppstått en systemfeil.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe for systemet for varsling ved skifte av kjørefelt

Varsellampe for kjørefeltassistent

Varsellampe for ingen hender på rattet registrert

Varsellys for feil i bremsekretsen

Hvis det tennes når du bremser, sammen med varsellyset ® og et pip, betyr det at væskenivået i kretsen er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet. Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en godkjent forhandler.

Varsellamper for sikkerhetsbelte