SKJERMER OG INDIKATORER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentpanel i miles

(alternativ for å skifte til km/t)

Kjøretøy uten multimedieskjerm

- Slå av tenningen og trykk flere ganger på 1-bryteren til du kommer til Kjøretøy-fanen 5;

- Trykk flere ganger på 2 eller 3 for å komme til ”Innstillinger”. Trykk deretter på 4 ”OK”;

- Gjenta samme handling for å komme til ”INSTRUMENTBORD”, deretter ”Enheter”.

Kjøretøy med multimedieskjerm.

Stans bilen og la motoren gå. Velg menyen ”Innstillinger” fra multimediaskjermen, fanen ”System” og deretter ”Enheter”.

Merknad: i begge tilfeller, når batteriet er slått av, går kjøretøyets datamaskin automatisk tilbake til den opprinnelige måleenheten.

Gjenta samme handling for å gå tilbake til forrige modus.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

For å bruke bestemte kjørehjelpsfunksjoner er det nødvendig å endre måleenheten på instrumentpanelet for å få riktig informasjon når du kjører i et land der hastighetsenhetene avviker fra de som er angitt som standard i kjøretøyet.

Av hensyn til sikkerheten må du endre disse innstillingene mens kjøretøyet står stille.

Instrumentpanel A

lyser når førerdøren er åpen. I enkelte tilfeller vises en varsellampe sammen med en melding.

Du kan tilpasse instrumentpanelet med innhold og farger etter eget ønske (kjøretøyavhengig).

Hvis bilen er utstyrt med en multimedieskjerm, finner du mer informasjon i instruksjonene for utstyret.

Kjøretøy uten multimediaskjerm TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Speedometer 6

Lydsignal ved for høy fart

Avhengig av kjøretøy og land, vises -varsellampen og det høres en varsellyd. Varsellyden høres så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Varsellampen lyser så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Multimediainformasjon 7

Avhengig av kjøretøy, kan du vise ulike typer informasjon på multimedieskjermen (kompass, telefon, navigasjon, etc.).

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Melding som viser at kjøretøyet er klart til kjøring 8

READY-meldingen vises når motoren starter, og forsvinner når kjørehastigheten overstiger 5 km/t.

Effektmåler 9 KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Kjørestilindikator 10 KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Total kilometerstand 11 TRIPPTELLER OG VARSLINGSSYSTEM: Kjøreparametere

Kjørecomputer 12 KJØRECOMPUTER: Generell informasjon

Beregnet rekkevidde 13.

Gjenværende ladetid 15

Fremdriftsbatteriets ladehastighet 16

Varsellys for dør 17

Vises når en dør, bakluken eller ladeluken er åpen eller ikke skikkelig lukket.

Ladenivå 18

Måleren viser gjenværende strømnivå.

Varsellampe for ladekabel ”Plugget inn” 19

(kjøretøyavhengig)

Dette tennes når ladekabelen er koblet til kjøretøyet.

Reservegrense

Når fremdriftsbatteriets ladenivå når omtrent 12%, vises måleren og indikatorlyset 14 , sammen med et lydsignal.

For å få lengst mulig rekkevidde KJØRETØYETS REKKEVIDDE: råd.

Immobiliseringsgrensen nærmer seg

Når ladenivået når ca. 6%, høres et lydsignal igjen og måleren lyser rødt.

Når ladenivået når 5%, vises ikke nivået for rekkevidden lenger.

Instrumentpanel B

lyser når førerdøren er åpen. I enkelte tilfeller vises en varsellampe sammen med en melding.

Du kan tilpasse instrumentpanelet med innhold og farger etter eget ønske (kjøretøyavhengig).

Hvis bilen er utstyrt med en multimedieskjerm, finner du mer informasjon i instruksjonene for utstyret.

Kjøretøy uten multimediaskjerm TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER.

Ladenivå 20

Måleren viser gjenværende strømnivå.

Reservegrense

Når fremdriftsbatteriets ladenivå når omtrent 12 %, vises måleren og varselslyset 21 i gult, sammen med et lydsignal.

For å få lengst mulig rekkevidde KJØRETØYETS REKKEVIDDE: råd.

Immobiliseringsgrensen nærmer seg

Når ladenivået når ca. 6%, høres et lydsignal igjen og måleren lyser rødt.

Når ladenivået når 5 %, vises ikke nivået for rekkevidden lenger.

Melding som viser at kjøretøyet er klart til kjøring 22

READY-meldingen vises når motoren starter, og forsvinner når kjørehastigheten overstiger 5 km/t.

Multimediainformasjon 23

Avhengig av kjøretøy, kan du vise ulike typer informasjon på multimedieskjermen (kompass, telefon, navigasjon, etc.).

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Kjørestilvarsling 24 KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Beregnet rekkevidde 25.

Total kilometerstand 26 TRIPPTELLER OG VARSLINGSSYSTEM: Kjøreparametere

Gjenværende ladetid 27

Fremdriftsbatteriets ladehastighet 28

Kjørecomputer 29 KJØRECOMPUTER: Generell informasjon

Varsellys for dør 30

Vises når en dør, bakluken eller ladeluken er åpen eller ikke skikkelig lukket.

Speedometer 31 og, avhengig av kjøretøyet33

Les av hastigheten din bare ved å bruke godkjent speedometer 31.

Indikatoren 33 vises som en indikasjon.

Tilgjengelig strømnivå 32

Måleren viser motoreffektnivået som er tilgjengelig for øyeblikket. Dette nivået kan variere mellom ”min” og ”max” i henhold til de eksterne temperaturforholdene samt tilgjengelig batterieffekt.

max -nivået representerer hele kapasiteten til motoren for å levere maksimal effekt.

Lydsignal ved for høy fart

Avhengig av kjøretøy og land, vises -varsellampen og det høres en varsellyd. Varsellyden høres så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Varsellampen lyser så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.