GIRSPAK, PARKERINGSBREMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Parkeringsbrems

Løsne

Dra spaken 2 litt opp, trykk på knappen 1 og senk spaken mot gulvet.

Varsellampen } i instrumentpanelet slukkes.

Den røde varsellampen i instrumentpanelet lyser hvis du kjører med parkeringsbremsen på.

Slik brukes det:

Trekk spaken 2 oppover. Kontroller at kjøretøyet står helt i ro. Varsellampen } tennes i instrumentpanelet.

Parkeringsbremsen må være helt løsnet når du kjører (rød varsellampe av), ellers er det fare for overoppheting og skade.

Når kjøretøyet står stille og avhengig av helning og/eller kjøretøylasten, kan det være nødvendig å dra opp håndbrekket to ekstra hakk og sette giret i posisjon P.

Kjøretøyet kan bare startes hvis ladekabelen er koblet fra kjøretøyet.

Ved et slag mot kjøretøyets understell (f.eks. å kjøre på en stolpe, en forhøyet fortauskant eller andre ting i gaten) kan dette føre til skade på kjøretøyet (f.eks. vridd aksel), det elektriske kretsløpet eller traksjonsbatteriet.

Ikke berør kretselementene eller væsker.

For å forhindre uhell må du få kjøretøyet kontrollert av en autorisert forhandler.

Fare for alvorlig skade eller elektrisk støt og tap av liv.