Tilbake til listen

KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rekkevidde er bestemt i henhold til en standardisert reguleringsmetode. Denne er lik for alle produsenter, og gjør at kjøretøyene kan sammenlignes med hverandre.

Rekkevidde i sanntid avhenger av bruksforholdene for kjøretøyet, utstyret som er montert og brukerens kjørestil. For å optimalisere rekkevidde, se følgende råd.

Avhengig av versjonene får du funksjoner som gjør det mulig å redusere energiforbruket:

- på instrumentpanelet:

- effektmåler;

- Kjørestilvarsling;

- på multimedieskjermen:

- data knyttet til ditt energiforbruk;

- en graf for energiforbruk;

- poeng basert på din kjørestil;

- ECO kjøreråd;

- en ruteplanlegger;

- en ECO kjøremodus.

Effektmåler

(i instrumentpanelet)

Strømmåleren gir føreren en sanntidsoversikt over kjøretøyets energigjenvinning eller strømforbruk.

Blå energigjenvinningssone A

Hvis du løfter foten av gasspedalen eller bruker bremsen når du kjører, genererer motoren elektrisk strøm under fartsreduksjon. Denne energien brukes til å redusere hastigheten til kjøretøyet og lade traksjonsbatteriet.

Optimal brukssone 0

Viser nullforbruk.

Grønn anbefalt forbruk-brukssone B

Traksjonsbatteriet forsyner den elektriske strømmen som kreves for at motoren skal bevege kjøretøyet.

Forbruk ikke anbefalt, hvit brukssone C

Viser høyt strømforbruk.

Kjørestilvarsling 1

(kjøretøyavhengig)

Informerer deg om kjørestilen din i sanntid. Dette vises med varsellampen 1.

Desto flere blader det er på 1, desto mer fleksibelt og økonomisk kjører du.

Du kan redusere drivstofforbruket ditt merkbart ved å følge denne indikatoren regelmessig.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

På multimedieskjermen

Tursammendrag

Når du stanser motoren, vises Tursammendrag på multimediaskjermen 2, slik at du kan se informasjon om den siste kjøreturen.

Denne omfatter:

- generelt resultat;

- resultatutvikling;

- kjørelengde uten drivstofforbruk.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Det vises en samlet poengsum fra 0-100 slik at du kan vurdere hvor økonomisk du kjører. Jo høyere poengsum, jo lavere er energiforbruket.

Du får råd om hvordan du kan kjøre mer økonomisk.

Dine favorittreiseruter blir lagret, slik at du kan sammenligne forbruket etter hver tur og med andre som kjører samme strekning.

ECO-modus

ECO-modus er en funksjon som gir optimalt energiforbruk.

ECO-modus gir deg mulighet til å begrense effekt og maksimal hastighet.

Begrenset akselerasjon gir lavere drivstofforbruk ved bykjøring og kjøring i omliggende områder.

Aktivere funksjonen

Funksjonen kan aktiveres ved å trykke på bryteren 3.

Varsellampen lyser i instrumentpanelet for å bekrefte at den er aktivert.

Når du kjører, kan du avslutte ECO-modusen midlertidig for å forbedre motorytelse.

Det gjør du ved å trykke gasspedalen bestemt helt inn.

ECO-modus aktiveres igjen når du tar foten vekk fra gasspedalen.

Deaktivere funksjonen

Funksjonen kan deaktiveres ved å trykke på bryteren 3.

Varsellampen i instrumentpanelet slukkes for å bekrefte at den er deaktivert.

Når ECO-modus er aktivert, begrenses kjørehastigheten til ca. 110 km/t.