Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for nærlys

Varsellampe for nærlys

Varsellampe for tåkelys bak

Varsellampe for tåkelys bak

Varsellampe for automatisk fjernlys

Varsellampe for automatisk fjernlys

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Varsellampen for dårlig vær

Varsellampen for dårlig vær

Varsellys for frontlysfeil
     Adaptive vision

Varsellys for frontlysfeil Adaptive vision

Varsellampe for håndbrekk eller elektronisk parkeringsbrems.

Varsellampe for håndbrekk eller elektronisk parkeringsbrems.

Varsellys for AUTOHOLD system

Varsellys for AUTOHOLD system

Varsellampe for automatisk visking-funksjon

Varsellampe for automatisk visking-funksjon

Retningslys
     airbag

Retningslys airbag

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det ikke tennes når tenningen slås på, eller hvis det tennes når motoren går, har det oppstått en feil i systemet.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Varsellampe for umiddelbar stopp

Varsellampe for umiddelbar stopp

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes når motoren går. Den tennes sammen med andre varsellamper og/eller meldinger. I tillegg høres en varsellyd.

Det krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellys for feil i bremsekretsen

Varsellys for feil i bremsekretsen

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis varsellampen lyser når du bremser, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, betyr det at bremsevæskenivået er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for batterilading

Varsellampe for batterilading

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, er det tegn på overbelastning eller utlading i det elektriske anlegget.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for oljetrykk

Varsellampe for oljetrykk

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, må du stanse så snart som mulig og slå av tenningen.

Kontroller oljenivået. Hvis nivået er normalt, er varsellampen knyttet til noe annet.

Kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for variabel servostyring

Varsellampe for variabel servostyring

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellampen ®, betyr det at det har oppstått en systemfeil.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe

Varsellampe

Denne lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes når motoren går. Den kan tennes sammen med andre varsellampe og/eller meldinger i instrumentpanelet. Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en godkjent forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellys for girskifte

Varsellys for girskifte

Disse kommer på for å råde deg til å skifte til et høyere gir (pil peker oppover) eller til et lavere gir (pil peker nedover) for å optimalisere drivstofforbruket KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Det er mange årsaker til at varsellampen tennes: FØRERHJELPSYSTEMER OG -FUNKSJONER

Varsellampe for at det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet ikke er tilgjengelig

Varsellampe for at det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet ikke er tilgjengelig

Varsellampe for dørstatus

Varsellampe for dørstatus

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse under kjøring, tyder det på en feil i ABS-systemet.

Bremsefunksjonen vil fungere som normalt uten ABS. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellampe for partikkelfiltersystemet

Varsellampe for partikkelfiltersystemet

Varsellys for dekk med for lite luft

Varsellys for dekk med for lite luft

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder DEKKTRYKKVARSEL, DEKKTRYKKOVERVÅKING

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

På kjøretøy som er utstyrt med denne funksjonen, tennes varsellampen når du starter motoren, og hvis du slår av tenningen mens motoren er i ventemodus (kjøretøyavhengig). STOP AND START-FUNKSJONEN deretter forsvinner den.

–Hvis det lyser sammenhengende, må du kontakte en autorisert forhandler så snart som mulig.

–Hvis lyset blinker, må du redusere turtallet til blinkingen opphører. Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig RÅD OM VEDLIKEHOLD OG MILJØVENNLIG KJØRING

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Den lyser oransje når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse oransje under kjøring, og det høres et lydsignal, bør du fylle drivstoff så snart som mulig. Det gjenstår da bare drivstoff til ca. 50 km.

Indikatorlampe for frihjul

Indikatorlampe for frihjul

Avhengig av kjøretøyet lyser det i grått og deretter grønt når kjøretøyet automatisk starter ”frihjulsmodus” for å optimalisere drivstofforbruket KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Denne lyser blått når du slår på tenningen eller når motoren startes.

Hvis det begynner å lyse rødt under kjøring, må du stanse og la motoren gå på tomgang et par minutter.

Hvis temperaturen ikke synker, slår du av motoren. La motoren kjøle seg ned før du sjekker kjølevæsken.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe for hastighetsbegrenser

Varsellampe for hastighetsbegrenser

Varsellampe for fartsholder

Varsellampe for fartsholder

Varsellampe for adaptiv fartsholder
     Stop and Go

Varsellampe for adaptiv fartsholder Stop and Go

Varsellampe for motor i ventemodus

Varsellampe for motor i ventemodus

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Denne lyser når bremsepedalen bør trykkes inn AUTOMATISK GIRKASSE

Varsellampe for feil i funksjonen for assistert parkeringsbrems.

Varsellampe for feil i funksjonen for assistert parkeringsbrems.

Varsellampe ved for høy fart

Varsellampe ved for høy fart

Varsellampe for filsentreringssystem

Varsellampe for filsentreringssystem

Varsellampe for systemet for varsling ved skifte av kjørefelt

Varsellampe for systemet for varsling ved skifte av kjørefelt

Varsellampe for beskyttelse mot kjørefeltskifte

Varsellampe for beskyttelse mot kjørefeltskifte

Varsellys for avansert sikkerhet-funksjon

Varsellys for avansert sikkerhet-funksjon

Varsellampe for avansert sikkerhetsfunksjon eller varsellampe for manglende tilgjengelighet

Varsellampe for avansert sikkerhetsfunksjon eller varsellampe for manglende tilgjengelighet

Varsellampe for ”Ingen hender på rattet registrert”

Varsellampe for ”Ingen hender på rattet registrert”

ECO
     predikerende kjøreassistent
     varsellampe.

ECO predikerende kjøreassistent varsellampe.

Denne lyser opp for å anbefale deg å løfte foten av gasspedalen, i henhold til de aktuelle forholdene (rundkjøring, kurve, fartsgrense, osv.) FORUTSIGENDE ECO-KJØREASSISTENT

Varsellampe for Hjelp til kjøring i nedoverbakke (HDC)

Varsellampe for Hjelp til kjøring i nedoverbakke (HDC)

Varsellys for elektroteknisk system

Varsellys for elektroteknisk system

Det vises når temperaturen på den elektriske enheten er for høy. Stans kjøretøyet uten å slå av tenningen. Temperaturen bør da synke, og varsellampen bør slutte å lyse. Hvis dette ikke er tilfelle, må du kontakte en autorisert forhandler.

Varsellyset kan vises sammen med redusert kjøretøyytelse.

Varsellampe for lading av sekundært 12-volts-batteri

Varsellampe for lading av sekundært 12-volts-batteri

Hvis det tennes sammen med varsellyset ® og et pip, betyr det at den elektriske kretsen er overladet eller utladet. 12 VOLT BATTERI: feilsøking

Varsellys for fotgjengerhornfeil

Varsellys for fotgjengerhornfeil

Varsellampe for feil ved fremdriftsbatteriet

Varsellampe for feil ved fremdriftsbatteriet

Hvis det vises sammen med varsellampen ©, betyr det at det er en feil knyttet til driften av fremdriftsbatteriet. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Indikatorlampe for batteripakkemåleren

Indikatorlampe for batteripakkemåleren

Denne lyser gult når ladenivået til batteripakken har nådd reservegrensen SKJERMER OG INDIKATORER

Varsellampe for elektrisk driftsmodus

Varsellampe for elektrisk driftsmodus

Den vises når bare den elektriske motoren og fremdriftsbatteriet driver bevegelsen av kjøretøyet E-TECH FULL HYBRID-KJØRETØYSYSTEM: introduksjon

Varsellampe ved feil med elektronisk motor

Varsellampe ved feil med elektronisk motor

Hvis det tennes, betyr det at det er en feil med det elektrotekniske systemet som er koblet til den elektriske motoren. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellamper for sikkerhetsbelte

Varsellamper for sikkerhetsbelte