Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for nærlys

Varsellampe for nærlys

Indikatorlys for tåkelys foran

Indikatorlys for tåkelys foran

Indikatorlys for tåkelys bak

Indikatorlys for tåkelys bak

Indikatorlys for automatisk fjernlys

Indikatorlys for automatisk fjernlys

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Retningslys
          Airbag

Retningslys Airbag

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det ikke tennes når tenningen slås på, eller hvis det tennes når motoren går, har det oppstått en feil i systemet.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det tennes når du kjører, må du fylle på drivstoff så snart som mulig. Det gjenstår da bare drivstoff til ca. 50 km.

Varsellampe for umiddelbar stopp

Varsellampe for umiddelbar stopp

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes. Det tennes med andre varsellys og/eller meldinger i tillegg til et pip.

Det krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellys for håndbrekk på og varsellys for feil i bremsekrets

Varsellys for håndbrekk på og varsellys for feil i bremsekrets

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når håndbrekket tas av.

Hvis det tennes når du bremser, sammen med varsellyset ® og et pip, betyr det at væskenivået i kretsen er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en godkjent forhandler.

Varsellampe for batterilading

Varsellampe for batterilading

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellyset ® og en varsellyd, er det tegn på overbelastning eller utlading i det elektriske anlegget.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for oljetrykk

Varsellampe for oljetrykk

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det tennes når du kjører, sammen med varsellyset ® og et pip, må du umiddelbart stoppe og slå av tenningen.

Kontroller oljenivået. Hvis nivået er normalt, ble varsellyset aktivert på grunn av noe annet. Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe

Varsellampe

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes. Det kan tennes sammen med andre varsellys og/eller meldinger i instrumentpanelet.

Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en godkjent forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

For kjøretøy med dette alternativet tennes varsellyset når tenningen slås på før det slukkes.

–Hvis det lyser sammenhengende, må du kontakte en autorisert forhandler så snart som mulig.

–Hvis lyset blinker, må du redusere turtallet til blinkingen opphører. Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig RÅD OM VEDLIKEHOLD OG MILJØVENNLIG KJØRING

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse under kjøring, tyder det på en feil i ABS-systemet.

Bremsefunksjonen vil fungere som normalt uten ABS. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Varsellampen kan lyse av flere årsaker: ENHETER OG HJELPEMIDLER FOR FØRERKORRIGERING

Varsellampe for partikkelfiltersystemet

Varsellampe for partikkelfiltersystemet

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass.

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass.

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Den kan lyse blått når tenningen slås på, eller hvis du starter motoren når den er kald.

Hvis den begynner å lyse rødt under kjøring, må du stanse og la motoren gå på tomgang et par minutter.

Temperaturen bør da synke, og varsellampen bør slutte å lyse. Hvis ikke, må du stanse motoren. La motoren kjøle seg ned, og sjekk deretter kjølevæskenivået NIVÅER

Hvis nivået er normalt, er varsellampen knyttet til noe annet. Kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for motor i ventemodus

Varsellampe for motor i ventemodus

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Varsellys for dekk med for lite luft

Varsellys for dekk med for lite luft

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder DEKKTRYKKOVERVÅKING

Varsellampe for forvarming (dieselmodell)

Varsellampe for forvarming (dieselmodell)

Denne bør lyse når tenningen slås på. Den viser at varmerpluggene er i bruk. Den slukkes når forvarmingen er utført. Motoren kan nå startes.

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Denne lyser når bremsepedalen bør trykkes inn AUTOMATISK GIRKASSE

Indikatorlys for hastighetsbegrenser og fartsholder.

Indikatorlys for hastighetsbegrenser og fartsholder.

Varsellys for girskifte

Varsellys for girskifte

Denne lampen tennes når du bør gire opp (pil opp) eller gire ned (pil ned) KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING

Varsellampe for
          ECO-modus

Varsellampe for ECO-modus

Den tennes når du aktiverer ECO -modus KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING

Perfo Indikatorlys for ytelsesmodus

Dette tennes når ytelsesmodus aktiveres. KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING

Indikatorlampe for frihjulsmodus

Indikatorlampe for frihjulsmodus

Dette tennes når frihjulsmodus aktiveresKJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING

Varsellampe for påminnelse om setebelte foran

Varsellampe for påminnelse om setebelte foran

Varsellampe for dørstatus

Varsellampe for dørstatus