BARNESIKRING: montere barnesete: generell informasjon

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Enkelte seter er ikke egnet for montering av barneseter.

Diagrammene på sidene BARNESETER: fastgjøring med setebelte og BARNESETER: festing ved bruk av ISOFIX-systemet viser deg hvor et barnesete skal plasseres.

Det kan hende at noen av barnesetene som vises, ikke er tilgjengelige. Før du bruker et annet barnesete, må du sjekke med produsenten om det kan festes.

I forsetet

Lovgivningen om kjøring med barn i passasjersetet foran varierer fra land til land. Sett deg inn i den aktuelle lovgivningen, og følg anvisningene i illustrasjonen på neste side.

Før du monterer et barnesete i dette setet (hvis tillatt):

- senk setebeltet så langt det går;

- flytt setet så langt tilbake som mulig;

- vipp forsiktig seteryggen vekk fra vertikalen (ca. 25°);

- hev setebasen så mye som mulig (kjøretøyavhengig).

Nakkestøtten må heves til helt oppreist stilling for å ikke komme i veien for barnesetet NAKKESTØTTER FORAN.

Etter at barnesetet er montert, når det er mulig, kan bilsetet flyttes fremover ved behov (for å gi bedre plass for passasjerene i baksetet eller for andre barneseter). Et bakovervendt barnesete må ikke komme i berøring med dashbordet. Flytt det så langt fremover som mulig.

Andre innstillinger må ikke endres etter at barnesetet er montert.

Fest alltid barnesetet i et baksete når det er mulig.

Kontroller at barnesetet eller barnets føtter ikke hindrer forsetet i å låses skikkelig. FORSETER MED MANUELL KONTROLL.

Når du monterer et barnesete i kjøretøyet, må du kontrollere at det ikke er fare for at det kan løsne fra sokkelen.

Hvis du må fjerne nakkestøtten, må du sjekke at den oppbevares riktig slik at den ikke løsner ved brå bremsing eller støt.

Fest alltid barnesetet i kjøretøyet selv om det ikke er i bruk, slik at det ikke løsner ved brå bremsing eller støt.

RISIKO FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE: etter å ha montert et bakovervendt barnesete i dette setet, må det sørges for at airbag er deaktivert SYSTEM FOR REGISTRERING AV PASSASJER BARNESIKKERHET: deaktivere, aktivere airbag for passasjer foran.

I sidesetet bak

En bærebag kan monteres på tvers i kjøretøyet og går over minst to seter. Plasser barnet med føttene nærmest døren.

Flytt forsetet så langt frem som mulig for å montere et bakovervendt barnesete. Flytt deretter tilbake setet foran så langt det går, men uten at det berører barnesetet.

For sikkerheten til barnet i fremovervendt posisjon:

- Flytt det aktuelle setet så langt bak som mulig.

- Flytt setet foran barnet forover, og still seteryggen forover for å unngå kontakt mellom setet og barnets ben.

Fjern nakkestøtten fra baksetet der barnesetet plasseres. NAKKESTØTTER BAK. Sett om nødvendig baksetet så langt tilbake som mulig. Dette må gjøres før du monterer barnesetet. Kontroller at barnesetet hviler mot ryggen på baksetet.

I midtre baksete

Kontroller at beltet er egnet for å feste barnesetet. Kontakt en godkjent forhandler.

Kontroller at barnesetet eller barnets føtter ikke hindrer forsetet i å låses skikkelig. FORSETER MED MANUELL KONTROLL.

Montere et barnesete (gruppe 2 eller 3)

Kontroller driften av setebeltet (at det ruller opp)SETEBELTER.

Juster setebeltet ved å plassere:

- skulderbeltet på barnets skulder uten at det berører halsen;

- hoftebeltet slik at det legger seg flatt på lårene og mot bekkenet.

Juster bilsetestillingen ved behov.

Et barnesete med en gulvstøtte må aldri monteres i midten av baksetet.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.

Fest alltid barnesetet i et baksete når det er mulig.

Hvis du skal montere et ISOFIX-sete i dette setet, må du demontere det midtre setebeltet for hånd før du fester boltene.