BARNESIKKERHET: deaktivere, aktivere airbag for passasjer foran

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Deaktivere airbag for passasjersetet foran

(kjøretøyavhengig)

Før du monterer et barnesete på passasjersetet foran:

- Kontroller at barnesetet kan monteres på dette setet.

- Det er svært viktig å deaktivere airbagfor et bakovervendt barnesete.

Deaktivering av airbag: Når bilen står stille og tenningen er avslått, trykker og vrir du 1 til posisjonen OFF.

Når tenningen slås på igjen, er det viktig å kontrollere at varsellampen ¹ lyser i instrumentpanelet 2.

Dette lyset fortsetter å lyse for å vise at du kan feste et barnesete.

For kjøretøy som ikke er utstyrt med en lås 1 SYSTEM FOR REGISTRERING AV PASSASJER.

airbag på passasjersiden foran kan bare aktiveres eller deaktiveres når bilen står i ro med tenningen av.

Hvis den forstyrres når kjøretøyet kjøres, tennes indikatorlysene å og ©.

Slå tenningen av og på for å tilbakestille airbag i samsvar med låsestillingen.

FARE

Siden funksjonen til airbag på passasjersiden foran ikke er kompatibel med et bakovervendt barnesete, må du ALDRI montere et bakovervendt barnesete i et sete som er beskyttet av en AKTIVERT AIRBAG foran. Dette kan føre til DØD for BARNET eller ALVORLIG SKADE.

Merkene på dashbordet og etikettene A på hver side av solskjermen for passasjeren 3 (for eksempel etiketten som vises ovenfor) minner deg på disse instruksjonene.

FARE

Siden funksjonen til airbag på passasjersiden foran ikke er kompatibel med et bakovervendt barnesete, må du ALDRI montere et bakovervendt barnesete i et sete som er beskyttet av en AKTIVERT AIRBAG foran. Dette kan føre til DØD for BARNET eller ALVORLIG SKADE.

Aktivere airbag på passasjersiden foran

(kjøretøyavhengig)

Du bør aktivere airbag igjen når du har fjernet barnesetet fra passasjersetet foran, for å sikre at passasjeren foran er beskyttet i tilfelle et sammenstøt.

Hvis du vil starte airbag på nytt,må du stanse bilen , slå av tenningen og trykke inn og vri låsen til 1 stilling ON.

Når tenningen er slått på, må dukontroller at varsellampen ¹ er slukket og at varsellampen lyser ca. 1 minutt på skjermen 2 hver gang du starter motoren.

airbag på passasjersiden foran er aktivert.

Funksjonsfeil

Det er ikke tillatt å montere et bakovervendt barnesete i passasjersetet foran hvis det er en feil med aktiverings-/deaktiveringssystemet for airbag.

Det anbefales ikke at noen andre passasjerer sitter i det setet.

Kontakt en autorisert forhandler så snart som mulig.

airbag på passasjersiden foran kan bare aktiveres eller deaktiveres når bilen står i ro med tenningen av.

Hvis den forstyrres når kjøretøyet kjøres, tennes indikatorlysene å og ©.

Slå av og deretter på igjen tenningen for å tilbakestille airbag i samsvar med låseposisjonen.