Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Indikatorlys for sidelys

Indikatorlys for sidelys

Indikatorlys for nærlys

Indikatorlys for nærlys

Indikatorlys for fjernlys

Indikatorlys for fjernlys

Indikatorlys for automatisk fjernlys

Indikatorlys for automatisk fjernlys

Indikatorlys for tåkelys bak

Indikatorlys for tåkelys bak

Indikatorlys for venstre retningslys

Indikatorlys for venstre retningslys

Indikatorlys for høyre retningslys

Indikatorlys for høyre retningslys

Varsellampen for dårlig vær

Varsellampen for dårlig vær

Varsellampe for feil i systemet for adaptivt automatisk fjernlys

Varsellampe for feil i systemet for adaptivt automatisk fjernlys

Varsellampe for dørstatus

Varsellampe for dørstatus

Varsellampe for håndbrekk eller elektronisk parkeringsbrems.

Varsellampe for håndbrekk eller elektronisk parkeringsbrems.

Varsellys for AUTOHOLD-system

Varsellys for AUTOHOLD-system

Varsellys for fotgjengerhornfeil

Varsellys for fotgjengerhornfeil

Varsellampe for feil på 
     airbags
      på fører- og passasjersiden foran

Varsellampe for feil på airbags på fører- og passasjersiden foran

Varsellys for lavt vindusspylernivå

Varsellys for lavt vindusspylernivå

Varsellampe for automatisk visking-funksjon

Varsellampe for automatisk visking-funksjon

Varsellampe for umiddelbar stopp

Varsellampe for umiddelbar stopp

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes. Det tennes med andre varsellys og/eller meldinger i tillegg til et pip.

Det krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe

Varsellampe

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes. Det kan tennes sammen med andre varsellys og/eller meldinger i instrumentpanelet.

Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en godkjent forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampe

Varsellampe

Hvis den begynner å lyse rødt under kjøring og etterfølges av ®-varsellampen, må du for din egen sikkerhet stanse så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Kontakt en autorisert forhandler.

Hvis den lyser gult under kjøring og etterfølges av ©-varsellampen, må du henvende deg til en autorisert forhandler så snart som mulig. Kjør forsiktig i mellomtiden. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellys for elektroteknisk system

Varsellys for elektroteknisk system

Det vises når temperaturen på den elektriske enheten er for høy. Stans kjøretøyet uten å slå av tenningen. Temperaturen bør da synke, og varsellampen bør slutte å lyse. Hvis dette ikke er tilfelle, må du kontakte en autorisert forhandler.

Varsellyset kan vises sammen med redusert kjøretøyytelse.

Varsellys for feil i elektroteknisk system

Varsellys for feil i elektroteknisk system

Når det tennes, betyr det at det er en elektroteknisk feil som er knyttet til den elektriske enheten (fremdriftsbatteri og elektrisk motor). Kontakt en godkjent forhandler umiddelbart.

Varsellampe ved feil med elektronisk motor

Varsellampe ved feil med elektronisk motor

Hvis det tennes, betyr det at det er en feil med det elektrotekniske systemet som er koblet til den elektriske motoren. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Indikatorlampe for batteripakkemåleren

Indikatorlampe for batteripakkemåleren

Denne lyser gult når ladenivået til fremdriftsbatteriet har nådd reservegrensen DISPLAY OG INDIKATORER

Varsellampe for feil ved fremdriftsbatteriet

Varsellampe for feil ved fremdriftsbatteriet

Hvis det vises sammen med varsellampen ©, betyr det at det er en feil knyttet til driften av fremdriftsbatteriet. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellys for sekundær 12 volts batterilading

Varsellys for sekundær 12 volts batterilading

Hvis det tennes sammen med varsellyset ® og et pip, betyr det at den elektriske kretsen er overladet eller utladet. SEKUNDÆRT 12 V BATTERI

Varsellampe for begrenset ytelse

Varsellampe for begrenset ytelse

Denne vises når fremdriftsbatteriet midlertidig ikke gir den nominelle strømutmatingen. I løpet av denne perioden reduseres kjøretøyets ytelse.

Velg en jevnere kjørestil til varsellampen forsvinner.

Varsellys for ladekabel koblet til

Varsellys for ladekabel koblet til

Dette tennes når ladekabelen er koblet til kjøretøyet ELBIL: lading

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis dette ikke slukkes når tenningen slås på, eller tennes når du kjører, er det en feil med ABS-systemet. Bremsing vil fungere som normalt, men uten ABS. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Det er mange årsaker til at varsellampen tennes ENHETER, HJELPEMIDLER FOR FØRERKORRIGERING

Varsellampe for at det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet ikke er tilgjengelig

Varsellampe for at det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet ikke er tilgjengelig

Overvåkingssystem for dekktrykk

Overvåkingssystem for dekktrykk

Varsellys for automatisk parkering-funksjonen

Varsellys for automatisk parkering-funksjonen

Varsellampe for variabel servostyring

Varsellampe for variabel servostyring

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellampen ®, betyr det at det har oppstått en systemfeil.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellys for feil i bremsekretsen

Varsellys for feil i bremsekretsen

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis det tennes når du bremser, sammen med varsellyset ® og et pip, betyr det at væskenivået i kretsen er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en godkjent forhandler.

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Denne lyser når bremsepedalen bør trykkes inn ELEKTRONISK SPAK, GIRKONTROLL

Varsellampe for ladeprogrammering

Varsellampe for ladeprogrammering

Varsellampe for programmering av klimaanlegg

Varsellampe for programmering av klimaanlegg

Varsellampe for ”Ingen hender på rattet registrert”

Varsellampe for ”Ingen hender på rattet registrert”

Varsellampe for avansert sikkerhetsfunksjon eller varsellampe for manglende tilgjengelighet

Varsellampe for avansert sikkerhetsfunksjon eller varsellampe for manglende tilgjengelighet

Varsellampe ved for høy fart

Varsellampe ved for høy fart

Varsellampe for Filholder system

Varsellampe for Filholder system

Varsellampe for beskyttelse mot kjørefeltskifte

Varsellampe for beskyttelse mot kjørefeltskifte

Varsellampe for filsentreringssystem

Varsellampe for filsentreringssystem

Varsellampe for hastighetsbegrenser

Varsellampe for hastighetsbegrenser

Varsellampe for fartsholder

Varsellampe for fartsholder

Varsellampe for adaptiv fartsholder
     Stop and Go

Varsellampe for adaptiv fartsholder Stop and Go

Varsellampe for påminnelse om setebelte foran

Varsellampe for påminnelse om setebelte foran

Varsellampe for kamera i bakspeil-funksjon

Varsellampe for kamera i bakspeil-funksjon