FORSETER MED MANUELL KONTROLL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Flytte setet fremover eller bakover

Løft håndtaket 1 for å låse opp. Slipp håndtaket ved ønsket posisjon og påse at det er låst.

Justere høyden på korsryggstøtten på førersetet

(kjøretøyavhengig)

Skyv 2-bryteren fremover eller bakover for å justere korsryggputen.

Heve og senke seteputen

Beveg spaken 3 opp eller ned så mange ganger som nødvendig.

Vippe seteryggen

Løft 4-hendelen så langt som mulig, og vipp seteryggen til ønsket stilling. Slipp hendelen når seteryggen er i riktig stilling og kontroller at den har gått i lås.

Pass på at seteryggen går skikkelig i lås etter en justering.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

Vi anbefaler at du ikke legger seteryggene for langt tilbake for å sikre at virkemåten til setebeltene ikke reduseres.

Det bør ikke plasseres gjenstander på gulvet (området foran føreren), da disse kan skli under pedalene ved brå bremsing og dermed hindre funksjonen til disse.

Oppvarmede seter

Du kan aktivere oppvarming av seter via multimedieskjermen 5 når tenningen er på (kjøretøyavhengig):

- Ett trykk på ð-symbolet på det aktuelle setet aktiverer varmesystemet på maks. effekt. Tre integrerte varsellamper på bryteren tennes.

- Ett trykk til reduserer varmen til middels effekt. To av de integrerte varsellampene lyser.

- Et tredje trykk senker varmen til laveste effekt. Én av de integrerte varsellampene tennes.

- Et fjerde trykk slår av oppvarmingen.

For å unngå unødvendig energiforbruk kan oppvarming av passasjersete deaktiveres automatisk hvis det ikke er noen passasjer der.

Favoritter-funksjon

Trykk på rattkontrollen 6 (kjøretøyavhengig) for å aktivere oppvarming av seter i henhold til tidligere angitte og lagrede brukerinnstillinger.

For mer informasjon om programmering av denne funksjonen, se multimediainstruksjonene.