KJØRETØYETS REKKEVIDDE: råd

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

I faktisk bruk kan rekkevidden til en elbil variere avhengig av flere faktorer som du har delvis kontroll over, og som kan utgjøre en betydelig forskjell i kjøretøyets rekkevidde.

Disse faktorene er:

- hastighet og kjørestil;

- veitype;

- oppvarmingsnivå;

- dekk;

- bruk av elektrisk tilbehør;

- kjøretøylast.

Aktivering av ECO-modus gjør det også mulig for kjøretøyet å ta automatisk kontroll over alle energiforbrukere (motoreffekt, etc.) som bruker strøm for å redusere forbruket mest mulig KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING.

Hastighet og kjørestil

Å kjøre i høy hastighet reduserer kjøretøyets rekkevidde betraktelig.

Eksempler (i jevn hastighet):

- Ved å redusere hastigheten fra ca. 130 km/t til 110 km/t kan du spare opptil rundt 20 % av drivstoffrekkevidden;

- Ved å redusere hastigheten fra ca. 90 km/t til 80 km/t kan du spare opptil rundt 10 % av drivstoffrekkevidden.

En sportslig kjørestil reduserer kjøretøyets rekkevidde. Velg en mykere kjørestil.

Råd:

- Kjør med konstant hastighet;

- Hold et øye med de tilgjengelige verktøyene som viser kjøreforholdene (lademåler, strømforbruk, tursammendrag, osv.) KJØREANBEFALING, ECO-KJØRING;

- Tilpass kjørestilen din for å eliminere unødvendig energiforbruk;

- Bruk energigjenvinning: Forutse trafikkendringer ved å ta foten av gasspedalen eller bremse gradvis.

Veitype

Ikke prøv å holde samme hastighet opp en bakke. Ikke akselerer mer enn du ville gjort på flat vei. Hold foten i samme stilling på gasspedalen.

Oppvarmingsnivå

Bruk av oppvarming eller klimaanlegg reduserer kjøretøyets rekkevidde.

For å opprettholde rekkevidden anbefaler vi at du velger programmering-modus før du bruker bilen KLIMAANLEGG: Programmering.

Kjøretøylast

Unngå å overlesse kjøretøyet unødvendig.

Dekk

Et dekk med for lite luft øker strømforbruket. Følg de angitte dekktrykkene for kjøretøyet.

Når du kjører, må du bruke dekk laget av den samme produsenten, med samme dimensjon, type og struktur som de originale dekkene. Bruk av ikke-standard dekk reduserer rekkevidden DEKKTRYKK.