Tilbake til listen

DEKKTRYKK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Etikett A

Åpne døren for å lese den.

Dekktrykkene bør sjekkes når dekkene er kalde.

Hvis dekktrykkene ikke kan sjekkes når dekkene er kalde, øker trykkene fra 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI). Slipp aldri ut luften av et varmt dekk.

B: mål på dekkene som er montert på kjøretøyet.

C: planlagt kjørehastighet eller, avhengig av kjøretøyet, lasting av kjøretøyet (passasjerer og bagasje).

D: Trykk i dekkene foran.

E: Trykk i dekkene bak.

F: Dekktrykk for reservehjulet.

G: dimensjon for reservehjulet.

Kjøretøy som er utstyrt med et dekktrykkovervåkingssystem

Ved for lavt dekktrykk (punktering osv.) tennes varsellampen i instrumentpanelet DEKKTRYKKOVERVÅKING.

Kjøretøy med full last (maksimal tillatt full vekt) og med tilhenger

Høyeste hastighet må begrenses til 100 km/t, og dekktrykket må økes med 0,2 bar VEKTER (I KG).

Fare for punkteringer.

Se Dekksikkerhet og bruk av kjettinger: For informasjon om serviceforhold og bruk av kjettinger (kjøretøyavhengig) DEKK.

For din egen sikkerhet og for å følge loven.

Når dekkene må skiftes, bør du bare bruke dekk av samme merke, størrelse, type og profil på en enkelt aksel.

De må enten ha samme belastningskapasitet og hastighetsmerking som originaldekkene, eller oppfylle kravene fra en autorisert forhandler.

Unnlatelse av å etterkomme disse instruksjonene, kan gå ut over din egen sikkerhet og kjøreegenskapene til bilen.

Fare for å miste kontrollen over kjøretøyet.