UTVENDIGE LYS OG SIGNALER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kjørelys

Kjøretøyet ditt er utstyrt med kjørelys foran (avhengig av modell).

Kjørelysene slås automatisk på når du starter motoren, uten at du foretar deg noe med spaken 1, og de slukkes når motoren stanses. Denne må være i AUTO-modus.

Sidelys

Vri ring 2 til symbolet er på motsatt side av merke 3. Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

k Nærlys

Manuell bruk

Vri ring 2 til symbolet er på motsatt side av merke 3. Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

Automatisk bruk

(kjøretøyavhengig)

Vri bryteren 2 til symbolet AUTO står på motsatt side av merket 3 eller sett spaken til posisjonen for fjernlys: Når motoren går, slår nærlysene seg automatisk av eller på avhengig av hvor lyst det er ute (dette gjøres uten at spaken 1 må betjenes).

Før du kjører om kvelden, må du kontrollere at det elektriske utstyret fungerer som det skal og justere frontlysene (hvis kjøretøyet ikke bærer normal last). Som en generell forholdsregel må du kontrollere at lysene ikke er tilsmusset (av skitt, gjørme, snø eller gjenstander som fraktes).

Hvis du kjører på venstre side i et kjøretøy for venstrekjøring (eller omvendt), må førere få lysene justert av en godkjent forhandler så lenge reisen varer.

á Fjernlys

Mens motoren går og nærlysene er på, skyver du spak 1. Dette indikatorlyset tennes i instrumentpanelet.

For å gå tilbake til nærlysposisjon drar du spaken 1 mot deg en gang til.

Automatisk fjernlys

Avhengig av kjøretøymodellen setter dette systemet fjernlysene på og av automatisk. Det bruker et kamera som står bak bakspeilet, til å se bakenforliggende og motgående kjøretøy.

Fjernlyset slås automatisk på hvis:

- kupelyset er svakt;

- Det ikke blir oppdaget andre kjøretøyer eller lys;

- kjøretøyets hastighet er over omtrent 40 km/t.

Hvis noen av forholdene ovenfor ikke er oppfylt, skifter systemet til nærlys.

Merk: Sørg for at frontruten er ren (fri for skitt, gjørme, snø, kondens o.l.).

Aktivering av automatisk fjernlys

Vri ringen 2 inntil symbolet AUTO er på motsatt side av merket 3.

Varsellyset tennes i instrumentpanelet.

Systemet kan få vansker under bestemte forhold, medregnet:

- ekstreme værforhold (regn, snø, tåke o.l.);

- hindringer foran frontruten eller kameraet;

- når bakenforliggende eller motgående kjøretøy har svakt eller skjult lys;

- feiljustering av frontlysene;

- reflekterende systemer.

- ...

Automatisk fjernlys (fortsettelse)

Deaktivering av automatisk fjernlys

Vri ringen 2 til en annen stilling enn AUTO.

Varsellyset slukkes i instrumentpanelet.

Merk: Når du skyver spaken 1, deaktiveres funksjonen for automatisk fjernlys, varsellampen forsvinner fra instrumentpanelet og fjernlysene slås på.

Funksjonsfeil

Når meldingen ”Skontroluj światła automat.” vises i instrumentpanelet, er systemet deaktivert.

Kontakt en godkjent forhandler.

Bruk av det bærbare navigasjonssystemet om natten, i frontruteområdet under kameraet, kan forstyrre bruken av den automatiske nedblendingen av fjernlyset (fare for refleks på frontruten).

Systemet for automatisk fjernlys skal ikke under noen omstendighet brukes til å erstatte førerens årvåkenhet og ansvar for kjøretøyets lys og tilpasning til lys, synlighet og trafikkforhold.

Slå av lysene

Lysene slukkes automatisk når motoren stanser, hvis førerdøren åpnes eller bilen låses. I dette tilfellet slås lysene på igjen neste gang du starter motoren i henhold til posisjonen til ringen 2.

Merk: Hvis tåkelysene er på, slås ikke lysene av automatisk.

Lydsignal ved lys på

Hvis lysene er på etter at motoren er stanset og du åpner førerdøren, høres en varsellyd for å minne deg på at lysene fremdeles er på.

Funksjonsfeil

Hvis meldingen ”Kontroller lysene” blir vist samtidig som varsellampene © og k blinker i instrumentpanelet, tyder det på feil på lysene.

Kontakt en autorisert forhandler.

Velkommen og adjø-funksjon

(kjøretøyavhengig)

Når funksjonen er aktivert, vil kjørelysene og de bakre sidelysene automatisk slå seg på automatisk når kortet registreres eller kjøretøyet låses opp.

De slås på automatisk:

- omtrent ett minutt etter at de begynte å lyse;

- når motoren startes, avhengig av stillingen til lysspaken;

eller

- når kjøretøyet låses.

Aktivere/deaktivere funksjonen

Stans bilen og la motoren gå. Velg menyen ”Innstillinger” og klikk på fanen ”Bil”. Fra menyen ”Konfigurering av bil” velger du ”Velkommen” og deretter ”Ekstern velkomst”. Velg ”ON” eller ”OFF” for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Funksjonen Følg meg hjem-lys

Med denne funksjonen kan du slå på sidelysene og nærlyset et kort øyeblikk (f.eks. for å få lys når du skal åpne en port).

Stans motoren, slå av lysene og vri 2-ringen til AUTO. Trekk spaken 1 mot deg: Sidelysene og nærlyset lyser i ca. 30 sekunder sammen med š og k i instrumentpanelet.

Du kan forlenge denne tiden ved å dra i spaken opptil fire ganger (total tid er begrenset til rundt to minutter).

Meldingen ”lys på i _ _ _” etterfulgt av gjenværende tid vises som bekreftelse i instrumentpanelet. Deretter kan du låse kjøretøyet.

Hvis du vil slå av lysene før de slukkes automatisk, dreier du ringen 2 til en annen stilling og setter den tilbake til AUTO.

g Tåkelys foran

Vri midtre ring 4 på spaken 1 til symbolet er mot merke 3 og slipp den.

Betjening av tåkelysene er avhengig av de valgte utvendige lyset, og indikatorlyset tenne i instrumentpanelet.

Tåkelys bak

Vri midtre ring 4 på spaken til symbolet er mot merke 3 og slipp den.

Betjening av tåkelysene er avhengig av de valgte utvendige lyset, og indikatorlyset tenne i instrumentpanelet.

For å unngå å blende andre som bruker veien, må du huske å slå av dette lyset når det ikke er nødvendig lenger.

Ved kjøring i tåke eller snøvær, eller ved transport av gjenstander som er høyere enn taket, tennes ikke hovedlyktene automatisk.

Tåkelysene styres av føreren. Indikatorlysene i instrumentpanelet viser deg om de er på (indikatorlyset er på) eller av (indikatorlyset er av).

Slå av lysene

Vri midtre ting 4 på nytt til merket 3 er på motsatt side av symbolet for tåkelysene du vil slå av. Varsellampen for tåkelys i instrumentpanelet slukkes.

Tåkelysene foran og bak slås av når lysene utvendig slås av.

Kurvelys

(kjøretøyavhengig)

Når du kjører i førstegir og nærlyset er på, vil under visse betingelser (hastighet, sving på rattet, aktivert retningslys osv.) ett av tåkelysene foran slå seg på når du svinger, slik at innsiden av svingen lyses opp.

I revers vil de to tåkelysene foran slå seg på automatisk.

ANVÄNDA AUTOMATISKT HELLJUS