Tilbake til listen

MANUELT KLIMAANLEGG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrollene

1 Justere lufttemperaturen.

2 ”Klar sikt”-funksjon.

3 Trykk på knappen for å justere viftehastigheten og stanse systemet.

4 Aktiveringskontroll for klimaanlegget.

5 Justere luftfordelingen i kupeen.

6 Luftresirkulering.

7 Fjerning av is/dugg på bakruten og sidespeilene (kjøretøyavhengig).

Oppvarming eller klimaanlegg kan bare brukes når motoren går.

Slå klimaanlegget på eller av

(kjøretøyavhengig)

Når du trykker på knappen 4, slås klimaanlegget på (indikatoren lyser) eller av (indikatorlyset er av).

Systemet kan ikke slås på hvis kontrollen 3 er satt til OFF.

Klimaanlegget brukes til å:

- senke temperaturen i kupeen;

- fjerne kondens raskere.

Anbefaling: For å optimalisere kjøretøyets rekkevidde deaktiverer du klimaanlegget når utetemperaturen er komfortabel.

Justerer viftehastigheten.

Vri kontrollen 3 til én av de åtte posisjonene for å starte ventilasjonssystemet og justere effekten.

OFF posisjon

I denne posisjonen:

- Klimaanlegget slås av automatisk;

- Viftehastigheten i kupéen er null;

- - det er imidlertid litt luftstrøm når kjøretøyet beveger seg.

Denne posisjonen skal normalt ikke brukes.

Noen knapper har et funksjonslys som viser funksjonstilstanden.

Justere lufttemperaturen

Vri kontrollen 1 til én av de åtte posisjonene for å stille inn temperaturen. Jo nærmere det røde på pekeren er, jo høyere er temperaturen.

Når klimaanlegget brukes over lengre tid, kan det bli kaldt. Vri kontrollen 1 mot høyre for å øke temperaturen.

Justering av luftfordelingen i kupéen.

Vri kontrollen 5 for å velge fordelingsalternativ.

W All luften føres da til duggfjerningsdysene for frontruten og sidevinduene foran.

Luftflyten fordeles mellom duggfjerningsdysene for sidevinduene foran, til frontruten og fotbrønnene.

ö Luftflyten rettes mot dysene i dashbordet og mot fotbrønnene.

ô Luftstrømmen rettes i hovedsak mot dashbordventilene.

ó Luftflyten er rettet hovedsakelig mot fotbrønnene.

Fjerning av is/dugg på bakruten

Trykk på knappen 7: det integrerte indikatorlyset tennes. Denne funksjonen brukes til rask fjerning av is og dugg på bakruten samt fjerning av is på sidespeilene (avhengig av modell).

Trykk en gang til på knappen 7 for å avslutte funksjonen. Duggfjerningen stanser automatisk.

Anbefalinger

Hvis det er is på frontruten, kan du fjerne den for hånd med en skrape i stedet for å bruke funksjonen for fjerning av is/dugg for å redusere strømforbruket.

Klar sikt-funksjon

Trykk på knappen 2: Den integrerte indikatoren lyser.

Dette systemet fjerner raskt dugg og is fra frontruten og sidevinduene foran. Det krever automatisk bruk av klimaanlegget eller oppvarmingen.

For å avslutte denne funksjonen velger du justeringen (distribusjon, ventilasjonshastighet, temperatur, luftresirkulering) som kreves.

Aktivere luftresirkulering

Trykk på knappen 6: Den integrerte indikatoren lyser. I dette tilfellet hentes luften fra kupeen og resirkuleres uten å hente luft fra utsiden av kjøretøyet.

Luftsirkulering fungerer slik:

- Isolerer kjøretøyet mot luft utenfra (kjøring i områder med mye forurensning osv.).

- Senker temperaturen i kupeen så raskt som mulig.

Deaktivere systemet

Trykk på knapp 3.

Avdugging og avising vil fortsatt ha prioritet over luftsirkulasjon.

Hvis du bruker luftresirkulering for lenge, kan det danne seg kondens på rutene og passasjerene kan oppleve ubehag som følge av at det ikke tilføres frisk luft til kupeen. Vi anbefaler derfor at du setter klimaanlegget tilbake til normal modus (luft utenfra) så snart det ikke lenger er nødvendig å resirkulere luften. Det gjør du ved å trykke en gang til på knappen 6.

ANVÄNDA KLIMATANLÄGGNINGEN