Tilbake til listen

LUFTEVENTILER: Luftuttak

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Midtre lufteventiler

Retning

Flytt markørene 4 til ønsket stilling.

Sidelufteventiler

Luftflyt

For å åpne lufteventil 1 trykker du på lufteventilen (punkt 7) til den er åpnet til ønsket posisjon.

Retning

Vri sidelufteventilen 1 for å styre luftflyten.

For å fjerne dårlig lukt fra kjøretøyet må du bare bruke systemene som er utviklet for dette formålet. Kontakt en godkjent forhandler.

Ikke legg til noe i kjøretøyets ventilasjonskrets (for eksempel for å fjerne dårlig lukt).

Det er fare for skade eller brann.