Tilbake til listen

KUPÉOPPBEVARINGSROM OG -FESTER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Oppbevaringsrom i fordør 1

Ingenting bør plasseres på gulvet foran føreren som gjenstander som kan skli under pedalen under bremsing og dermed hindre bruken av denne.

Induksjonsladesone 2

Dette brukes til å lade telefonen uten behov for en kabel. Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Midtre oppbevaringsrom 3

Koppholder 4

Når du svinger, gasser eller bremser, må du påse at uttaket som holdes av koppholderen, ikke løsner.

Det er fare for brannskade hvis du søler varm væske.

Oppbevaringsrom for solskjerm 5

Kan brukes til å holde motorveipass, bombilletter, kart osv.

Midtre oppbevaringsrom 6

(kjøretøyavhengig)

Kan brukes til å holde motorveipass, bombilletter, kart osv.

Dashbordoppbevaring 7

Hanskerom

Dra håndtaket 8 for å åpne oppbevaringsrommet.

Det er plass til A4-dokumenter, en stor vannflaske osv.

Påse at ingen harde, tunge eller spisse gjenstander plasseres i de åpne oppbevaringsrommene slik at de kan falle på passasjerer ved brå svinging, bremsing eller en ulykke.

Ta tak i håndtak 9

Dette gir støtte og kan holdes når kjøretøyet beveger seg.

Ikke bruk det til å gå inn eller ut av kjøretøyet.

Oppbevaringsrom i bakdør 10

Oppbevaringslomme 11 med sideåpning.

Påse at ingen harde, tunge eller spisse gjenstander plasseres i de åpne oppbevaringsrommene slik at de kan falle på passasjerer ved brå svinging, bremsing eller en ulykke.

INDUKTIONSLADDNING FÖR DIN SMARTPHONE