Tilbake til listen

ELEKTRISKE VINDUER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elektriske vinduer

Trykk eller dra bryteren for å løfte eller senke et vindu til ønsket høyde (vinduene bak åpnes ikke helt).

Disse systemene fungerer med tenningen på eller av til én av fordørene åpnes (begrenset til rundt 3 minutter).

Fra førersetet bruker du bryter:

1 for førersiden;

2 for forsetepassasjersiden;

3 og  5 for baksetepassasjerene.

Fra passasjersetene bruker du bryter 6.

Merknad: Hvis vinduet kjenner motstand når det lukkes (f.eks. fra en tregren e.l.), stopper det og senkes noen få centimeter.

Sikkerhet for passasjerer bak

Føreren kan hindre bruk av de elektriske vinduene bak ved å trykke på bryter 4. En bekreftelsesmelding vises i instrumentpanelet.

Førerens ansvar

Forlat aldri bilen med kortet i kupéen når det er et barn, en voksen som ikke kan ta vare på seg selv eller et kjæledyr der - selv ikke for en kort stund. De kan være en fare for seg selv eller andre ved å starte motoren eller aktivere utstyr (som girspaken eller elektriske vinduer). Hvis en del av kroppen settes fast, reverserer du retningen på vinduet umiddelbart ved å trykke på den relevante bryteren.

Fare for alvorlig personskade.

Unngå å legge gjenstander mot et halvåpent vindu. Spolen til det elektriske vinduet kan bli skadet.

Ett-trykkmodus

(kjøretøyavhengig)

Denne modusen fungerer i tillegg til betjeningen av de elektriske vinduene beskrevet tidligere. Den kan være festet på førervinduet.

Trykk kort på eller dra vindusbryteren så langt den går. Vinduet løftes eller senkes helt. Hvis du trykker på bryteren igjen, slutter vinduet å bevege seg.

Umulig å bruke ett trykks elektrisk vindu

Ett trykks elektrisk vindu er utstyrt med varmebeskyttelse: Hvis du trykker på bryteren for vinduet mer enn seksten ganger etter hver andre, går det i beskyttelsesmodus (låser vinduet).

Du kan:

- bruk den elektriske vindusbryteren kort og med intervaller på ca. 30 sekunder;

- når motoren går, låses vinduet opp etter ca. 20 minutters inaktivitet på den elektriske vindusbryteren.

Merknad: Hvis vinduet kjenner motstand når det lukkes (f.eks. fra en tregren e.l.), stopper det og senkes noen få centimeter.

Funksjonsfeil

Hvis det oppstår en feil når du lukker et vindu, bytter vinduet til normal modus. Løft bryteren det gjelder, så mange ganger som nødvendig til vinduet er helt lukket, og slipp den. Trykk på bryteren igjen (fortsatt på lukkesiden) i rundt ett sekund for å nullstille systemet.

Kontakt eventuelt en godkjent forhandler.

Forsikre deg om at ingen del av kroppen din (arm, hånd e.l.) stikker ut av kjøretøyet når du lukker vinduene.

Fare for alvorlig skade.

Manuelle vindusspakkontroller

Vri håndtak 8.