Tilbake til listen

AUTOMATISK KLIMAKONTROLL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrollene

(kjøretøyavhengig)

1 Justere ventilasjonshastigheten og OFF-stillingen.

2 ”Klar sikt”-funksjon.

3 Justere lufttemperaturen.

4 Automatisk modus.

5 Klimaanleggkontroll.

6 Luftfordelingen i kupeen.

7 Luftresirkulering.

8 Fjerning av is/dugg på bakruten og sidespeilene (kjøretøyavhengig).

Automatisk modus

Det automatiske klimaanlegget sikrer komfort i kupéen og god sikt (unntatt under ekstreme forhold), samtidig som det forbedrer drivstofføkonomien. Systemet styrer viftehastigheten, luftfordelingen, luftresirkuleringen, start og stopp av klimaanlegget og lufttemperaturen.

AUTO: Det valgte komfortnivået oppnås på best mulig måte, avhengig av forholdene ute. Trykk på knapp 4.

Justerer viftehastigheten

I automatisk modus vil systemet regulere hastigheten på luftsirkulasjonen for å oppnå og opprettholde ønsket inneklima.

Du kan fortsatt justere ventilasjonshastigheten ved å vri kontroll 1 for å øke eller redusere ventilasjonshastigheten.

Justere lufttemperaturen

Vri kontroll 3 for å oppnå ønsket temperatur.

Vri kontrollen mot høyre for å øke temperaturen.

Merk: Hvis du vil øke kjøretøyets rekkevidde, reduserer du komfortnivået ved å vri kontrollen 3.

Hvis du betjener en annen knapp enn AUTO-knappen, deaktiveres automatisk modus.

Klar sikt-funksjon

Trykk på knappen 2: Den integrerte indikatoren lyser.

Denne funksjonen fjerner raskt dugg fra frontruten, bakruten, sidevinduene foran og sidespeilene (avhengig av kjøretøyet). Klimaanlegget og funksjonen for å fjerne is på bakruten må være aktivert.

Trykk på knapp 8 for å slå av funksjonen for oppvarming av bakruten. Den integrerte indikatoren slukkes.

Trykk på knapp 2 eller 4 for å avslutte funksjonen.

Noen knapper har et funksjonslys som viser funksjonstilstanden.

Justering av luftfordelingen i kupéen.

Vri kontroll 6. Den integrerte varsellampen i knappen tennes.

W All luften føres da til duggfjerningsdysene for frontruten og sidevinduene foran.

Luftflyten fordeles mellom duggfjerningsdysene for sidevinduene foran, til frontruten og fotbrønnene.

ö Luftflyten rettes mot dysene i dashbordet og mot fotbrønnene.

ô Luftstrømmen rettes i hovedsak mot dashbordventilene.

ó Luftflyten er rettet hovedsakelig mot fotbrønnene.

Fjerning av is/dugg på bakruten

Trykk på knappen 8: det integrerte indikatorlyset tennes. Med denne funksjonen kan du raskt fjerne is eller dugg på bakruten og fjerne is på sidespeilene (avhengig av utstyrsnivå).

Trykk en gang til på knappen 8 for å avslutte funksjonen. Duggfjerningen stanser automatisk.

Slå klimaanlegget på eller av

I automatisk modus vil systemet slå på og av klimaanlegget avhengig av temperaturforholdene.

Trykk på knappen 5 for å slå av klimaanlegget med tvang. Den integrerte varsellampen slukkes.

Luftsirkulasjon (isolering av kupéen)

Denne funksjonen håndteres automatisk (betjening bekreftes av en varsellampe på knapp 7), men du kan også aktivere den manuelt.

Manuell bruk

Trykk på knappen 7: det integrerte indikatorlyset tennes.

Hvis denne posisjonen brukes lenge, kan det oppstå dårlig lukt, på grunn av at luften ikke fornyes, og vinduene kan begynne å dugge.

Vi anbefaler derfor at du går tilbake til automatisk modus så snart det ikke lenger er nødvendig å resirkulere luften, ved å trykke på knappen 7.

Deaktivere systemet

Vri kontrollen 1 til ”OFF” for å stoppe systemet. Vri kontrollen 1 for å starte det igjen. Juster deretter viftehastigheten eller trykk på knapp 4.

Avdugging og avising vil fortsatt ha prioritet over luftsirkulasjon.