Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Indikatorlys for sidelys

Indikatorlys for sidelys

Indikatorlys for fjernlys

Indikatorlys for fjernlys

Retningsvisermarkørlys

Retningsvisermarkørlys

Varsellys for startsperresystem

Varsellys for startsperresystem

Du finner mer informasjon i avsnitt 1 under Startsperre.

Varsellys for kjøretøy klart til kjøring

Varsellys for kjøretøy klart til kjøring

Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Starte/stanse motoren.

Varsellys for kollisjonspute

Varsellys for kollisjonspute

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det ikke tennes når tenningen slås på, eller tennes under kjøring, er det en systemfeil.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Varsellys for ladekabel koblet til

Varsellys for ladekabel koblet til

Dette tennes når ladekabelen er koblet til et elektrisk uttak.

Varsellampe

Varsellampe

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes. Det tennes eventuelt sammen med andre varsellys i instrumentpanelet.

Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en godkjent forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampe for umiddelbar stopp

Varsellampe for umiddelbar stopp

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes. Det tennes samtidig med de andre varsellysene og etterfølges av en varsellyd.

Det krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Ring en godkjent forhandler.

Spesialfunksjon: I bratte bakker tennes et varsellys og det høres et lydsignal hvis du kjører for fort. Du må da redusere farten. Fare for skade på motoren. Varsellyset slukkes når kjøretøyhastigheten går under angitt maksimalnivå.

Varsellys for defroster på frontruten

Varsellys for defroster på frontruten

.

Varsellys for 12 volts batterilading

Varsellys for 12 volts batterilading

Hvis det tennes, må du begrense bruken av utstyr og tilbehør som bruker strøm, og som ikke er essensielt.

Hvis det fortsetter å lyse, kontakter du en autorisert forhandler så snart som mulig.

Hvis dette tennes sammen med varsellyset ®, og en pipetone høres, betyr det at det er en feil i batteriladekretsen på 12 volt. Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellys for håndbrekk på og varsellys for feil i bremsekrets

Varsellys for håndbrekk på og varsellys for feil i bremsekrets

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når håndbrekket tas av.

Hvis den tennes når du bremser, sammen med varsellampen ® og en varsellyd, betyr det at væskenivået i kretsen er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en godkjent forhandler.

Varsellys for elektroteknisk system

Varsellys for elektroteknisk system

Når varsellyset tennes, betyr det at traksjonsbatteriets eller motorens temperatur er for høy. Velg en roligere kjørestil.

Varsellyset kan vises sammen med redusert kjøretøyytelse.

Varsellys for lavt nivå for traksjonsbatteri

Varsellys for lavt nivå for traksjonsbatteri

Dette tennes når traksjonsbatteriets ladenivå har nådd reservegrensen. Se informasjonen om "Display og indikatorer" i Del 1.

Varsellys for elektroteknisk system

Varsellys for elektroteknisk system

Hvis det tennes når du kjører, betyr det at det er en elektroteknisk feil i det elektriske kretsløpet på 58 V. Kontakt en autorisert forhandler umiddelbart.

Når kjøretøyet startes eller kjøres, hvis det blinker sammen med varsellyset ® og det høres et lydsignal, betyr dette at ladeluken er åpen eller ikke skikkelig lukket. Stopp og slå av tenningen, påse at ladekabelen er koblet fra, og at luken er lukket.