Trafic

Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Varsellampe for sidelys
Varsellampe for fjernlys
Varsellampe for nærlys
Indikatorlys for tåkelys foran
Indikatorlys for tåkelys bak
Varsellampe for venstre retningslys
Varsellampe for høyre retningslys
Retningslys
     Airbag
Varsellampe for lavt drivstoffnivå
Varsellampe for umiddelbar stopp
Varsellys for håndbrekk på og varsellys for feil i bremsekrets
Varsellampe for batterilading
Varsellampe for oljetrykk
Varsellampe
Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet 
     (ESC)
      og antispinnsystemet
Varsellampe for filtersystemet for giftig gass
Varsellampe for blokkeringsfrie bremser
Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass.
Varsellampe for kjølevæsketemperaturen
Varsellampe for bruk av bremsepedalen
Indikatorlys for hastighetsbegrenser og fartsholder.
Varsellampe for motor i ventemodus
Varsellampe for utilgjengelig ventemodus
Dekktrykkvarsel
Varsellys for forvarming (dieselmodell)
Varsellys for antispinn
Varsellys for girskifte
Varsellampe for 
     ECO-modus
Varsellys for påminnelse om setebelte foran
Varsellys for dørstatus

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for nærlys

Indikatorlys for tåkelys foran

Indikatorlys for tåkelys bak

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Retningslys Airbag

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det ikke tennes når tenningen slås på, eller hvis det tennes når motoren går, har det oppstått en feil i systemet.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det tennes når du kjører, må du fylle på drivstoff så snart som mulig. Det gjenstår da bare drivstoff til ca. 50 km.

Varsellampe for umiddelbar stopp

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes. Det tennes med andre varsellys og/eller meldinger i tillegg til et pip.

Det krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellys for håndbrekk på og varsellys for feil i bremsekrets

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når håndbrekket tas av.

Hvis det tennes når du bremser, sammen med varsellyset ® og et pip, betyr det at væskenivået i kretsen er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en godkjent forhandler.

Varsellampe for batterilading

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellyset ® og en varsellyd, er det tegn på overbelastning eller utlading i det elektriske anlegget.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for oljetrykk

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det tennes når du kjører, sammen med varsellyset ® og et pip, må du umiddelbart stoppe og slå av tenningen.

Kontroller oljenivået. Hvis nivået er normalt, ble varsellyset aktivert på grunn av noe annet. Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes når motoren startes. Det kan tennes sammen med andre varsellys og/eller meldinger i instrumentpanelet.

Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en godkjent forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Dette varsellyset kan tennes av flere grunner. Se informasjonen om "Enheter og hjelpemidler for førerkorrigering" i Del 2.

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

For kjøretøy med dette alternativet tennes varsellyset når tenningen slås på før det slukkes.

–Hvis det lyser sammenhengende, må du kontakte en autorisert forhandler så snart som mulig.

–Hvis lyset blinker, må du redusere turtallet til blinkingen opphører. Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Se informasjonen om Råd om vedlikehold og miljøvennlig kjøring i Del 2.

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Dette tennes når tenningen slås på og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse under kjøring, tyder det på en feil i ABS-systemet.

Bremsefunksjonen vil fungere som normalt uten ABS. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass.

Se informasjonen om ”Reagenstank” i Del 1.

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Den kan lyse blått når tenningen slås på, eller hvis du starter motoren når den er kald.

Hvis den begynner å lyse rødt under kjøring, må du stanse og la motoren gå på tomgang et par minutter.

Temperaturen bør da synke, og varsellampen bør slutte å lyse. Hvis ikke, må du stanse motoren. La den kjøle seg ned før du kontrollerer kjølevæskenivået (se Kjølevæskenivåer/-filtre i Del 4).

Hvis nivået er normalt, er varsellampen knyttet til noe annet. Kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Denne lyser når bremsepedalen bør trykkes inn. Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Automatisk girkasse.

Indikatorlys for hastighetsbegrenser og fartsholder.

Se informasjonen om ”Hastighetsbegrenser” og ”Fartsholder" i Del 2.

Varsellampe for motor i ventemodus

Se informasjonen om Stop and Start-funksjonen i del 2.

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Du finner mer informasjon om Stop and Start-funksjonen i avsnitt 2.

Dekktrykkvarsel

Se informasjonen om ”Dekktrykkvarsel” i Del 2.

Varsellys for forvarming (dieselmodell)

Denne bør lyse når tenningen slås på. Den viser at varmerpluggene er i bruk. Den slukkes når forvarmingen er utført. Motoren kan nå startes.

Varsellys for antispinn

Se informasjonen om ”Enheter og hjelpemidler for førerkorrigering” i Del 2.

Varsellys for girskifte

Dette lyset tennes når du bør gire opp (pil opp) eller gire ned (pil ned). Se informasjonen om Kjøretips, økonomisk kjøring i Del 2.

Varsellampe for ECO-modus

Denne tennes når ECO-modus er aktivert.

Se informasjonen om ”Kjøreråd, økonomisk kjøring” i Del 2.

Varsellys for påminnelse om setebelte foran

Se informasjonen om Setebelter i Del 1.

Varsellys for dørstatus