Lær hva varsellampene i kjøretøyet ditt betyr

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for sidelys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for fjernlys

Varsellampe for nærlys

Varsellampe for nærlys

Varsellampe for tåkelys bak

Varsellampe for tåkelys bak

Varsellampe for automatisk fjernlys

Varsellampe for automatisk fjernlys

Du finner mer informasjon om Utvendige lys og signaler i Del 1.

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for venstre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Varsellampe for høyre retningslys

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Varsellampe for lavt drivstoffnivå

Den lyser oransje når du slår på tenningen eller starter motoren (kjøretøyavhengig), og slukner etter et par sekunder eller vises i hvitt. Hvis den begynner å lyse oransje under kjøring, sammen med et lydsignal, bør du fylle drivstoff så snart som mulig. Det gjenstår da bare drivstoff til ca. 50 km.

Varsellampe for umiddelbar stopp

Varsellampe for umiddelbar stopp

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes når motoren går. Det tennes sammen med andre varsellamper og/eller meldinger, og det høres også et lydsignal.

Det krever at du stopper umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet, så snart trafikkforholdene tillater det. Stans motoren og ikke start den igjen.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellys for feil i bremsekretsen

Varsellys for feil i bremsekretsen

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det tennes når du bremser, sammen med varsellyset ® og et pip, betyr det at væskenivået i kretsen er lavt, eller at det er en feil i bremsesystemet.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en godkjent forhandler.

Varsellampe for batterilading

Varsellampe for batterilading

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis det begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellyset ® og en varsellyd, er det tegn på overbelastning eller utlading i det elektriske anlegget.

Stopp så snart trafikkforholdene tillater det, og kontakt en autorisert forhandler.

Varsellampe for oljetrykk

Varsellampe for oljetrykk

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med ®-varsellampen og et lydsignal, må du stanse så snart som mulig og slå av tenningen.

Kontroller oljenivået. Hvis nivået er normalt, er varsellampen knyttet til noe annet.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet 
     (ESC)
      og antispinnsystemet

Varsellampe for det elektroniske stabilitetssystemet (ESC) og antispinnsystemet

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Denne varsellampen kan aktiveres av flere grunner: Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Førehjelpsystemer og -funksjoner.

Varsellampe for variabel servostyring

Varsellampe for variabel servostyring

Den lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukner etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse mens du kjører, sammen med varsellampen ®, betyr det at det har oppstått en systemfeil.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellampe

Varsellampe

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes når motoren går. Det kan tennes sammen med andre varsellys og/eller meldinger i instrumentpanelet.

Det betyr at du bør kjøre svært forsiktig til en godkjent forhandler så snart som mulig. Hvis du ikke følger denne anbefalingen, kan det føre til skade på kjøretøyet.

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

Varsellampe for filtersystemet for giftig gass

På kjøretøy som er utstyrt med dette systemet, begynner denne varsellampen å lyse når du starter motoren, og (kjøretøyavhengig) når tenningen slås av mens motoren er i ventemodus (du finner mer informasjon om Stop and Start-funksjonen i avsnitt 2). Deretter slås den av.

–Hvis det lyser sammenhengende, må du kontakte en autorisert forhandler så snart som mulig.

–Hvis lyset blinker, må du redusere turtallet til blinkingen opphører. Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Se informasjonen om ”Råd om vedlikehold og miljøvennlig kjøring” i Del 2.

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Varsellampe for blokkeringsfrie bremser

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis den begynner å lyse under kjøring, tyder det på en feil i ABS-systemet.

Bremsefunksjonen vil fungere som normalt uten ABS. Kontakt din godkjente forhandler umiddelbart.

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Varsellampe for kjølevæsketemperaturen

Denne lyser rødt når du slår på tenningen eller starter motoren.

Hvis den begynner å lyse rødt under kjøring, må du stanse og la motoren gå på tomgang et par minutter.

Temperaturen bør da synke. Hvis ikke, må du stanse motoren. La motoren kjøle seg ned før du sjekker kjølevæsken.

Ring en godkjent forhandler.

Varsellys for forvarming (dieselmodell)

Varsellys for forvarming (dieselmodell)

Denne bør lyse når tenningen slås på. Den viser at varmerpluggene er i bruk.

Den slukkes når forvarmingen er utført. Motoren kan nå startes.

Varsellampe for dørstatus

Varsellampe for dørstatus

Varsellys for girskifte

Varsellys for girskifte

Dette lyset tennes når du bør gire opp (pil opp) eller gire ned (pil ned).

Avhengig av kjøretøymodell vises det mest egnede giret i instrumentpanelet.

Se informasjonen om Kjøretips, økonomisk kjøring i Del 2.

Retningslys
     Airbag

Retningslys Airbag

Det lyser når tenningen slås på, eller mens du starter motoren, og slukkes etter noen sekunder.

Hvis det ikke tennes når tenningen slås på, eller hvis det tennes når motoren går, har det oppstått en feil i systemet.

Kontakt en godkjent forhandler så snart som mulig.

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Varsellampe for bruk av bremsepedalen

Denne lyser når bremsepedalen bør trykkes inn. Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Automatisk girkasse.

Se informasjonen om ”Kjøreråd, økonomisk kjøring” i Del 2.

Varsellampe for ”håndbrekk på” og elektronisk parkeringsbrems

Varsellampe for ”håndbrekk på” og elektronisk parkeringsbrems

Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Håndbrekk og Elektronisk parkeringsbrems.

Varsellampe for motor i ventemodus

Varsellampe for motor i ventemodus

Du finner mer informasjon om Stop and Start-funksjonen i avsnitt 2.

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Varsellampe for utilgjengelig ventemodus

Du finner mer informasjon om Stop and Start-funksjonen i avsnitt 2.

Varsellamper for hastighetsbegrenser.

Varsellamper for hastighetsbegrenser.

Du finner mer informasjon under Hastighetsbegrenser i Del 2.

Varsellamper for hastighetsbegrenser..

Varsellamper for hastighetsbegrenser..

Du finner mer informasjon under Hastighetsbegrenser i Del 2.

Varsellamper for fartsholder.

Varsellamper for fartsholder.

Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Fartsholder.

Varsellamper for fartsholder..

Varsellamper for fartsholder..

Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Fartsholder.

Varsellampe for adaptiv fartsholder

Varsellampe for adaptiv fartsholder

Du finner mer informasjon under Adaptiv fartsholder i Del 2.

Varsellampe for feil i funksjonen for assistert parkeringsbrems.

Varsellampe for feil i funksjonen for assistert parkeringsbrems.

Du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Assistert parkeringsbrems.

Dekktrykkovervåkingssystem

Dekktrykkovervåkingssystem

Se informasjonen om dekktrykkovervåkingssystemet i Del 2.

Varsellys for systemet for varsling ved skifte av kjørefelt

Varsellys for systemet for varsling ved skifte av kjørefelt

Se informasjonen under Varsling ved skifte av kjørefelt i Del 2.

Nødbremsassistenten er aktivert

Nødbremsassistenten er aktivert

Du finner mer informasjon under ”Aktiv nødbrems” i Del 2.

Varsellampe for partikkelfiltersystem (bensinversjon)

Varsellampe for partikkelfiltersystem (bensinversjon)

Du finner mer informasjon under Spesielle funksjoner for bensinmodeller i avsnitt 2.

Varsellampe for ECO-modus

Varsellampe for ECO-modus

Denne tennes når ECO-modus er aktivert.

Se informasjonen under Kjøretips, økonomisk kjøring i Del 2.

Varsellampe for trill fritt i modus
     ECO

Varsellampe for trill fritt i modus ECO

Den tennes i modus ECO når ”Trill fritt i modus ECO er aktivert (ON) i brukerinnstillingene.

Fargen på varsellampen dempes når kjøretøyet ikke triller fritt.

Denne varsellampen lyser sterkt når kjøretøyet triller fritt (automatisk nøytral).

Du finner mer informasjon under ”Kjøreanbefaling, ECO-kjøring” i Del 2.

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass

Varsellampe for reagensnivå og feil på systemet for reduksjon av eksosgass

Se informasjonen om ”Reagenstank” i Del 1.

Airbag for passasjersiden ON

Airbag for passasjersiden ON

Du finner mer informasjon under Barnesikring: Deaktivere/aktivere airbag på passasjersiden foran i Del 1.

Airbag
      for passasjersiden 
     OFF

Airbag for passasjersiden OFF

Du finner mer informasjon under Barnesikring: Deaktivere/aktivere airbag på passasjersiden foran i Del 1).

Varsellampe for påminnelse om setebeltet til førersetet, og (kjøretøyavhengig) påminnelse om setebeltet til passasjersetet foran.

Varsellampe for påminnelse om setebeltet til førersetet, og (kjøretøyavhengig) påminnelse om setebeltet til passasjersetet foran.

Se informasjonen om Setebelter i Del 1.

Varsellampe for påminnelse om setebelte bak (kjøretøyavhengig)

Se informasjonen om Setebelter i Del 1.