Tilbake til listen

FRONTLYS: skifte lyspærer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Retningslys

Vri pæreholderen 1 en kvart omgang og ta ut pæren.

Type pære: PY21W.

Pass på å feste dekslet godt når du har skiftet pæren.

Før du foretar deg noe i motorrommet, må tenningen slås av (du finner mer informasjon i avsnitt 2 under Starte og stanse motoren).

Halogennærlys

Slik skifter du pæren:

- Fjern dekslet A.

- Vri pæreholderen en kvart omgang 2.

- Fjern pæren.

Pæretype: H7.

Halogenfjernlys

Slik skifter du pæren:

- Fjern dekslet B.

- Vri pæreholderen en kvart omgang 3.

- Fjern pæren.

Pæretype: H7.

Det er viktig å bruke anti-U.V. 55W-pærer for å hindre skade på plasten til frontlysene.

Ikke ta på pæreglasset. Hold pæren i sokkelen.

Pass på å feste dekslet riktig etter at pæren er skiftet.

Pærene er under trykk og kan knuse når de skiftes.

Fare for skade.

Nærlys/fjernlys i LED 5

Kontakt en godkjent forhandler.

Kjørelys og sidelys 4

Kontakt en godkjent forhandler.

LED-tåkelys 6

Tilgjengelighet avhenger av utstyr.

Kontakt en godkjent forhandler.

Halogentåkelys foran 6

- Pæreholderen kan nås fra undersiden av kjøretøyet;

- Løsne luken;

- Avhengig av kjøretøymodellen kobler du fra kontakten.

- Vri pæreholderen en kvart omgang.

Pæretype: H11 H16 eller (kjøretøyavhengig).

Tilgjengelighet avhenger av utstyr.

Ekstralys

Oppsøk en autorisert forhandler hvis du vil ha montert tåkelys.

Skaff deg et nødsett med reservepærer og -sikringer fra en autorisert forhandler for å overholde lokal lovgivning eller som en forholdsregel.

Pærene er under trykk og kan knuse når de skiftes.

Fare for skade.

Vær oppmerksom på at motoren kan være varm når du arbeider i nærheten av den. I tillegg kan motorkjøleviften starte når som helst. Varsellyset i motorrommet minner deg på dette.

Fare for skade.

Alle typer handlinger (eller endringer ) på det elektriske systemet må utføres av en autorisert forhandler, siden feilkoblinger kan skade det elektriske utstyret (ledningsnett, komponenter og spesielt dynamoen). I tillegg har forhandleren alle delene som kreves for å montere disse enhetene.

PRESENTATION AV BILEN

UNDERHÅLL FÖR KUNDEN : FRAMLJUS