Tilbake til listen

BAKLYS OG SIDELYS: Skifte pærer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Retningslys/bremse- og sidelys

Modell med kort karosseri

Åpne bagasjerommet, ta av dekslet 1 for å komme til skruen 2, og skru den ut.

Ta av den bakre lykteenheten.

Løsne pæreholderen en kvart omgang.

Skift pæren.

Retningslys 3

Pæretype: PY21W.

Bremselys 4

Pæretype: P21W.

Montere nytt blad

Sett den på plass i omvendt rekkefølge, påse at du ikke skader ledningsnettet.

Pærene er under trykk og kan knuse når de skiftes.

Fare for skade.

Retningslys/bremse- og sidelys (fortsettelse)

Modell med langt karosseri

Åpne bagasjeromslokket og ta ut boltene 5 med et verktøy.

Pærene er under trykk og kan knuse når de skiftes.

Fare for skade.

Åpne bagasjerommet, ta av dekslet 6 for å komme til skruen 7, og skru den ut.

Ta av den bakre lykteenheten.

Løsne pæreholderen en kvart omgang.

Skift pæren.

Retningslys 8

Pæretype: PY21W.

Bremselys 9

Pæretype: P21W.

Montere nytt blad

Sett den på plass i omvendt rekkefølge, påse at du ikke skader ledningsnettet.

Ryggelys

Fra bagasjerommet løsner du dekslet 10 på kupékledningen på bagasjelokket.

Løsne pæreholderen 11 en kvart omgang.

Pæretype: W16W.

Montere nytt blad

Sett den på plass i omvendt rekkefølge, påse at du ikke skader ledningsnettet.

LED-lys

Lysene er utstyrt med et LED-lyssystem så snart sidelysene slås på.

Kontakt en godkjent forhandler for å skifte LED-pærene.

Dette lyset erstatter ikke et ødelagt sidelys.

Tåkelys12

Løsne klaffen under den bakre støtfangeren med en flat skrutrekker eller lignende. Få tilgang til pæreholderen, og løsne den ved å vri mot midten av kjøretøyet.

Pæretype: P21W.

Høytmontert bremselys 13

Kontakt en godkjent forhandler.

Nummerskiltlys 14

Løsne lykten 14 ved å skyve lykten mot høyre (bevegelse A).

Ta av lyktdekselet for å komme til pæren.

Pæretype: Rørpære W5W.

Pærene er under trykk og kan knuse når de skiftes.

Fare for skade.

LED-lys for nummerskilt 15

Kontakt en godkjent forhandler.

LED-lys for nummerskilt 16

Kontakt en godkjent forhandler.

Retningslys 17

Kontakt en godkjent forhandler.