Tilbake til listen

KJØRERÅD, ØKONOMISK KJØRING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rekkevidde er bestemt i henhold til en standardisert reguleringsmetode. Denne er lik for alle produsenter, og gjør at kjøretøyene kan sammenlignes med hverandre.

Rekkevidde i sanntid avhenger av bruksforholdene for kjøretøyet, utstyret som er montert og brukerens kjørestil. For å optimalisere rekkevidde, se følgende råd.

Avhengig av versjonene får du funksjoner som gjør det mulig å redusere energiforbruket:

- på instrumentpanelet:

- effektmåler;

- Kjørestilvarsling;

- på multimedieskjermen:

- data knyttet til ditt energiforbruk;

- en graf for energiforbruk;

- poeng basert på din kjørestil;

- Eco kjøreråd;

- en ruteplanlegger;

- en ECO kjøremodus.

Effektmåler

(i instrumentpanelet)

Effektmåleren gir føreren et sanntidsbilde av kjøretøyets energiforbruk.

”Energigjenvinning” brukssone A

Hvis du løfter foten av gasspedalen eller bruker bremsen når du kjører, genererer motoren elektrisk strøm under deselerering. Denne energien brukes til å redusere hastigheten til kjøretøyet og lade fremdriftsbatteriet REGENERATIVT BREMSESYSTEM.

Optimal brukssone 0

Viser nullforbruk.

”Anbefalt forbruk” brukssone B

Traksjonsbatteriet forsyner den elektriske strømmen som kreves for at motoren skal bevege kjøretøyet.

”Forbruk ikke anbefalt” brukssone C

Viser høyt strømforbruk.

Plassering og visning av denne informasjonen er avhengig av hvilken type belysning som er valgt. DISPLAY OG INDIKATORER.

Kjørestilvarsling

Informerer deg om kjørestilen din i sanntid. Dette vises med varsellampen 1.

Du kan vise kjørestilindikatoren ved å trykke opp/ned flere ganger på knappen 2.

Jo større sirkelen 1 i det grønne området er, desto bedre er hastighet, akselerasjon og forutseelse: din kjøring er økonomisk.

Jo mindre sirkelen 1 i det oransje området er, desto ugunstigere er hastighet, akselerasjon og forutseelse: din kjøring er ikke økonomisk.

Hvis du regelmessig følger denne indikatoren, vil du øke kjøretøyets elektriske rekkevidde.

ECO-modus

ECO-modus er en funksjon som optimaliserer rekkevidden til kjøretøyet. Den virker på noen av kjøretøyets energikrevende systemer (klimaanlegg osv.) og på kjøretøyets opptreden (akselerasjon, fartsholder, hastighetsreduksjon osv.).

Aktivering/deaktivering fra multimedieskjermen 3

Se multimedieinstruksjonene for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Når du kjører, kan du avslutte ECO-modusen midlertidig hvis du trenger mer motoreffekt.

For å gjøre dette, trå gasspedalen fast og helt inn. ECO -modus aktiveres igjen når du tar foten av gasspedalen.

Tursammendrag

Avhengig av utstyrsnivå vises det et tursammendrag på multimedieskjermen når du stanser motoren 3. Sammendraget inneholder informasjon om den siste kjøreturen:

- gjennomsnittlig strømforbruk;

- Antall kjørte miles/kilometer.

- en generell karakter som tar hensyn til akselerasjon, bremseforutsigbarhet og din evne til å administrere hastighet;

- Råd for å forbedre resultatet.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Navigeringssystem

Bruk av informasjonen som er tilgjengelig i navigeringssystemet (trafikkinformasjon, nærmeste ladestasjon osv.), gjør det enklere å administrere kjøreturen.

Når ECO-modus er aktivert, er kjøretøyhastigheten begrenset til rundt 115 km/t.