REGENERATIVT BREMSESYSTEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontrollspaker for regenerativ bremsing 1 og 2

Avhengig av kjøretøyet, kan du bruke kontrollspak 1 og 2 til å endre regenerativ bremsing når spaken er i posisjon D.

1 : Øke regenerativ bremsing.

2 : Redusere regenerativ bremsing.

Hendlene kan bare brukes i posisjon D og de er ikke tilgjengelige når cruisekontrollen eller den adaptive fartsholderfunksjonen er aktivert.

Kjøring med kontrollspaker

Ved å slippe gasspedalen, bruker kjøretøyet regenerativ bremsing for å bremse kjøretøyet.

Noe av denne energien konverteres til elektrisitet for å lade fremdriftsbatteriet.

Kontrollspakene bak rattet kan brukes til å øke eller redusere regenerativ bremsing.

Nivåer av regenerativ bremsing

Varsellampen 3 varsler om nivået av regenerativ bremsing:

- A: ”Free-wheel” nivå, for skånsom, økonomisk kjøring. Krever oppmerksom kjøring;

- B: lavt nivå av regenerativ bremsing;

- C: middels nivå av regenerativ bremsing;

- D: maksimum nivå av regenerativ bremsing.

Motorbremsen skal ikke under noen omstendigheter brukes som en erstatning for bremsepedalen.