DISPLAY OG INDIKATORER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentpanel A

lyser når førerdøren er åpen. I enkelte tilfeller vises en varsellampe sammen med en melding.

Du kan tilpasse instrumentpanelet med innhold og farger etter eget ønske (kjøretøyavhengig).

Valg av visninger

Avhengig av kjøretøyet blar du med kontrollen 1 for å velge ulike visninger i instrumentpanelet A.

Flere visninger foreslås:

- ladevisning: viser rekkevidde, batteriprosent og gjenværende ladetid i instrumentpanelet bare når kjøretøyet lader;

- klassiske visning: viser hastighet, aktive førerhjelpemidler, informasjonsområde og, avhengig av kjøretøyet, strømmåleren i instrumentpanelet;

- navigasjonsvisning: viser hastighet, aktive førerhjelpemidler og informasjonsområdet i instrumentpanelet. Det dupliserer også veikartet fra multimediesystemet i hele instrumentpanelet;

- realistisk visning: viser hastighet, aktive førerhjelpemidler, informasjonsområde samt kjøretøyet og omgivelsene (kjørefelt, kjøretøyer rundt deg osv.) i instrumentpanelet;

- minimumsvisning: viser bare den viktigste informasjonen, hastighet, aktive førerhjelpemidler og informasjonsområdet i instrumentpanelet.

Speedometer 2.

Kjøretøyets hastighet er begrenset til omtrent 150 km/t eller 160 km/t, avhengig av kjøretøyet.

Lydsignal ved for høy fart

Avhengig av kjøretøy og land, vises -varsellampen og det høres en varsellyd. Varsellyden høres så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Varsellampen lyser så lenge kjørehastigheten er over 120 km/t.

Klar til å kjøre, melding 3.

READY-meldingen vises når motoren starter og forsvinner når kjørehastigheten overstiger 5 km/t.

Navigering pågår, informasjon 4.

Effektmåler 5.

Varsellampe nivå regenerativ bremsing 7.

Informasjon om kjørehjelpemidler 8.

Batteri-informasjon 9 (Ladehastighet fremdriftsbatteri, anslått rekkevidde).

Informasjonsområde 6 (kjøretøyavhengig) bla med kontrollen 10 for å velge ulike kontrollprogrammer i instrumentpanelet A:

- informasjon fra kjørecomputeren (kilometerstand, forbruk osv.);

- telefon, multimedieinformasjon (kompass, aktiv lydkilde, osv.);

- kjøretøyinformasjon (varselmeldinger osv.);

-...

Varsellampe for ladekabel ”Plugget inn” 11

Dette tennes når ladekabelen er koblet til kjøretøyet.

Ladenivå 12

Måleren viser gjenværende strømnivå.

Gjenværende ladetid 13

Fremdriftsbatteriets ladehastighet 14

Reservegrense

Når ladenivået til fremdriftsbatteriet er ca. 7 % eller ca. 12 % (kjøretøyavhengig), lyser måleren og indikatorlampen 15 gult, sammen med et lydsignal.

For å få lengst mulig rekkevidde KJØRETØYETS REKKEVIDDE: råd.

Immobiliseringsgrensen nærmer seg

Når ladenivået når 4,5 % eller ca. 6 % (kjøretøyavhengig), høres et lydsignal og måleren lyser rødt.

Når ladenivået når 3,5 % eller ca. 5 % (kjøretøyavhengig), vises ikke lenger rekkeviddeverdien. Motorytelsen reduseres gradvis til bilen stanser. TAUING: havari.

Instrumentpanel i miles

(alternativ for å skifte til km/t)

Med kjøretøyet i ro og motoren slått på: Fra multimedieskjermen 16 velger du Bil”-verdenen, trykker på ”Innstillinger-menyen etterfulgt av ”Enheter” og deretter ”Hastighet”.

Velg mellom kilometer eller miles.

Merknad: i begge tilfeller, når batteriet er slått av, går kjøretøyets datamaskin automatisk tilbake til den opprinnelige måleenheten.

Gjenta samme handling for å gå tilbake til forrige modus.

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

For å bruke bestemte kjørehjelpsfunksjoner er det nødvendig å endre måleenheten på instrumentpanelet for å få riktig informasjon når du kjører i et land der hastighetsenhetene avviker fra de som er angitt som standard i kjøretøyet.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.