TAUING: havari

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Før enhver tauing, inkludert på et lasteplan, må du sette girkontrollen til posisjon N og slippe opp parkeringsbremsen.

Hastigheten angitt av gjeldende lovgivning for tauing, må alltid følges.

Hvis du tauer et annet kjøretøy, må du passe på at du ikke overstiger tillatt tauevekt for kjøretøyet ditt VEKT (I KG).

For å utføre hjelp ved motorhavari ved hjelp av lastebil eller taue kjøretøyet ved hjelp av et tauepunkt (se neste side), må du følge disse instruksjonene:

- når kortet befinner seg i kupeen, trykker du på knappen;

- sett girspaken i posisjon N ELEKTRONISK SPAK, GIRKONTROLL: parkeringsbremsen er frigjort;

- Trykk på motorens Start-knapp i mer enn to sekunder. Tilbehørsfunksjonene virker: Du kan bruke kjøretøyets lysfunksjoner (varsellys, bremselys osv.). Om kvelden må lysene på kjøretøyet være på;

- Når tauingen er fullført, trykker du på motorstartknappen i mer enn to sekunder (fare for å utlade batteriet).

Valg av tauing

Det er strengt forbudt å taue kjøretøyet med forhjulene på bakken.

Ikke la verktøyene være usikret inne i kjøretøyet. De kan løsne ved bremsing.

Tilgang til tauepunkter

Bruk bare tauepunktene foran 2 og bak 5(bruk aldri drivakslene eller andre deler på kjøretøyet). Disse tauepunktene kan bare brukes til tauing. De må aldri brukes til å løfte kjøretøyet direkte eller indirekte.

Skru inn taueøyet 3 for hånd så langt som mulig.

Du må bare bruke slepeøyet 3.

Standardversjon

Tauepunkt foran

Trykk på den øvre delen av klaffen 1 for å vippe den.

Tauepunkt bak

Trykk inn og hold området A mens du drar i området B (med en flatbladet skrutrekker eller lignende) for å åpne klaffen 4.

Påse at slepeøyet er boltet riktig.

Fare for å miste objektet som taues.

Når motoren er stanset, fungerer ikke lenger servostyringen og servobremsen.

- Bruk en stiv slepestang. Hvis du bruker et slepetau eller en kabel (der dette er tillatt), må det være mulig å bremse kjøretøyet som taues.

- Du må ikke taue et kjøretøy hvis det ikke er kjørbart.

- Unngå å akselerere eller å bremse brått ved tauing, da dette kan føre til skade på kjøretøyet.

- Det er under alle omstendigheter anbefalt å ikke overstige 25 km/t.

Sportsversjon

Tauepunkt foran

Stikk en finger gjennom et hull i støtfangergitteret foran, og skyv klipset 7 oppover for å ta av delen 6.

Trekk i delen 6 for å ta den ut og komme til tauepunktet foran 2. Delen 6 holdes av en kobling for å hindre at den går tapt.

Tauepunkt bak

Sett en flat skrutrekker eller lignende i fordypningen, og dra for å åpne luken 8.