Tilbake til listen

DEKKTRYKK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Etikett A

Åpne døren for å lese den.

Dekktrykkene bør sjekkes når dekkene er kalde.

Hvis du ikke får sjekket dekktrykket mens dekkene er kalde, kan du øke trykket med 0,2 til 0,3 bar (eller 3 PSI). Slipp aldri ut luften av et varmt dekk.

B: mål på dekkene som er festet på kjøretøyet.

C: dekktrykk for forhjulene.

D: dekktrykk for bakhjulene.

Kjøretøy som er utstyrt med et dekktrykkovervåkingssystem

Hvis dekktrykket er for lavt (punktering osv.), tennes varsellampen i instrumentpanelet. DEKKTRYKKOVERVÅKING.

Kjøretøy med full last (maksimal tillatt full vekt) og med tilhenger

Høyeste hastighet må begrenses til 100 km/t, og dekktrykket må økes med 0,2 bar VEKT (I KG).

Fare for punktering.

Se Dekksikkerhet og bruk av kjettinger: for informasjon om serviceforhold og bruk av kjettinger (kjøretøyavhengig) DEKK.

For din egen sikkerhet og for å følge loven.

Når dekkene må skiftes, bør du bare bruke dekk av samme merke, størrelse, type og profil på en enkelt aksel.

De må enten ha en lastkapasitet og hastighetsmerking som er lik de opprinnelige dekkene, eller være i samsvar med de anbefalt av en autorisert forhandler.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det svekke sikkerheten din og påvirke kjøretøyets veidyktighet.

Fare for å miste kontrollen over kjøretøyet.