VEKT (I KG)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vektene som er angitt, er for et grunnleggende kjøretøy uten ekstrautstyr. De varierer avhengig av kjøretøyets utstyr. Kontakt din godkjente forhandler.

Maksimal tillatt bruttovekt (MMAC)

Maksimal tillatt vekt (MMTA)

Tillatt vognvekt (MTR)

Vekt som er angitt på kjøretøyets identifikasjonsskilt KJØRETØYETS IDENTIFIKASJONSSKILT

Tillatt hengervekt med brems*

Beregnes slik: MTR - MMAC

Vekt for tilhenger uten brems*

500 kg

Tillatt nesevekt*

75 kg

Maksimal tillatt last på taket

80 kg (inkludert bæreenhet)

* Tauevekt (taue en campingvogn, båt osv.)

Tauing er ikke tillatt hvis resultatet av MTR - MMAC blir null, eller hvis MTR er lik null (eller ikke er oppført) på identifikasjonsskiltet.

- Det er viktig å følge gjeldende lokale regler om tauing, særlig de som er angitt i veitrafikkloven. Kontakt en autorisert forhandler for endringer på taueutstyret.

- For kjøretøy med en tilhenger må den totale maskinvekten (kjøretøyet + tilhenger) aldri overskrides. Følgende er imidlertid tillatt:

- bak MMTA ikke er overskredet med mer enn 15%;

- maksimal MMAC ikke er overskredet med mer enn 10% eller 100 kg (det som inntreffer først).

Uansett må ikke maksimal hastighet til taueenheten overskride 100 km/t, og dekktrykket må økes med 0,2 bar (3 PSI).

- Ved kjøring i høyden reduseres motorens yte- og trekkevne. Vi anbefaler at den maksimale vekten reduseres med 10 % ved 1 000 meters høyde, og deretter med ytterligere 10 % per 1 000 høydemeter.