Tilbake til listen

TILPASNINGSMENY FOR KJØRETØYINNSTILLINGER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Avhengig av kjøretøyets utstyr, kan du bruke denne funksjonen til å aktivere, deaktivere og justere noen av kjøretøyets funksjoner.

Kjøretøy med multimedieskjerm 1

Åpning av menyen for innstillinger

Se instruksjonene for multimedia for mer informasjon om hvordan du får tilgang til de ulike innstillingene.

Justere innstillingene

Velg en meny og deretter funksjonen som skal tilpasses (visningen er avhengig av utstyrsnivå og land):

a) ”Kjøring”:

- Indikatorlydstyrke.

b) ”Tilgang”:

- Låse opp førerdøren;

- Låse dørene under kjøring;

- Åpne/lukke i håndfrimodus;

- Ekstern låsing/opplåsing når du nærmer deg;

- Lyd ved avstandslåsing;

- Stille modus;

- Automatisk låsing.

c) ”Lys/Vind.visker”:

- Følg meg hjem-lys;

- Visking i revers;

- Automatisk frontrutevisking;

- Tørk etter vask.

d) ”Velkommen”:

- Ekstern velkomst;

- Automatisk utfelling av speil;

- Intern velkomst;

- Automatisk modus for passasjerlys.

Avhengig av funksjon, velg:

- ”ON” eller ”OFF” for å aktivere/deaktivere

eller

- en varighet for å justere tiden lysene er tent (f.eks. for Følg meg hjem-lyset).

Du finner mer informasjon i instruksjonene for multimedieutstyr.

Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står i ro.

Kjøretøy uten multimedieskjerm

Åpne innstillingsmenyen i displayet 2 på kjøretøy med et instrumentpanel A

Stans bilen og trykk flere ganger på bryteren 3 til du kommer til fanen ”Bil”.

Trykk flere ganger på 4- eller 5-bryteren for å åpne ”Innstillinger”-menyen, og bekreft ved å trykke på 6OK”.

Åpne innstillingsmenyen i displayet 2 på kjøretøy med et instrumentpanel B

Med kjøretøyet stående stille, trykk på bryteren 3 flere ganger til du kommer til ”Innstillinger”-verdenen, og trykk deretter på 6OK” for å bekrefte.

Trykk flere ganger på 4- eller 5-kontrollen til du kommer til menyen ”Bil innstilling” og trykk deretter på 6OK”-bryteren for å bekrefte.

Justere innstillingene

Naviger med 4- eller 5-kontrollen, velg hvilken funksjon som skal endres og trykk på 6OK” for å bekrefte (skjermbildet kan variere avhengig av utstyrsnivå og land):

a) ”INSTRUMENTBORD”:

- Språk;

- Enhet;

- Stil;

- Farge.

b) ”BIL”:

- Bakrutevisking når girspaken settes i revers;

- Automatisk vindusvisking;

- Tørrviskingsfunksjon front-/bakrute;

- Ekstern velkomst;

- Frihjul i ECO-modus

- Indikatorlydstyrke.

c) ”PARK. ASSIST.”:

- Lydstyrke for varslingstone;

- Registrering av hindringer foran bilen

- Registrering av hindringer på siden av bilen

- registrering av hindringer bak bilen.

d) ”KJØRINGS ASSIST.”:

- Følsomhet for varsling av kjørefeltskifte;

- Vibrasjonsvarsel ved kjørefeltskifte;

- Følsomhet for kjørefeltassistent;

- Blindsonevarsling;

- Varsel om tretthet

- Aktiv bremsing;

- Advarsel ved for høy fart;

- Avstandsvarsling.

e) ”BELYSNING”:

- Automatisk modus for passasjerlys;

- Funksjonen Følg meg hjem-lys;

- Funksjonen Følg meg hjem-lys: xx sekunder.

f) ”TILGANG”:

- Låse dørene under kjøring;

- Åpne/lukke i håndfrimodus;

- Låse opp bare førerdøren;

- Automatisk låsing på nytt;

- Stille låsing;

- Automatisk åpne/lukke;

- Automatisk utløsing av dørspeil.

g) RESET.

= funksjon aktivert

< funksjon deaktivert

Velg en linje og trykk på 6OK” for å justere funksjonen.

Hvis du velger ”PARK. ASSIST.” og ”VOLUME”, eller ”INSTRUMENTBORD” og ”SPRÅK”, må du foreta enda et valg (lydstyrke for parkeringshjelp eller språk i instrumentpanelet).

Velg et alternativ og bekreft ved å trykke på 6OK.” Verdien du har valgte vises med en = foran linjen.

Avslutt menyen ved å trykke på 4- eller 5-bryteren for å komme til ”Tilbake.” Bekreft med et trykk på 6OK”.

Du må eventuelt gjenta dette flere ganger.

Menyen for kjøretøyets tilpasningsinnstillinger kan ikke brukes under kjøring.

Når hastigheten er over 20 km/t, går skjermen i instrumentpanelet automatisk tilbake til kjørecomputer- og varselsystemmodus.