Tilbake til listen

RATT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Justering av ratthøyde og -dybde

Trykk ned spaken 1 og sett rattet i passende stilling.

Trekk deretter spaken helt opp, forbi motstandspunktet for å låse rattet.

Kontroller at rattet er skikkelig låst.

Av hensyn til sikkerheten må du bare justere rattet når kjøretøyet står stille.

Oppvarmet ratt

(kjøretøyavhengig)

Denne funksjonen varmer opp rattet i områdene 3 og 4.

Funksjonsprinsipp

Når områdene er varmet opp til innstilt temperatur, regulerer funksjonen temperaturen i ca. 30 minutter før den slås av automatisk.

Aktivere funksjonen

Slå på tenningen og trykk på bryteren 2 til varsellampen i bryteren lyser.

Deaktivere funksjonen

- Automatisk:

Funksjonen slås av automatisk etter reguleringsfasen på ca. 30 minutter. Varsellampen for bryter 2 fortsetter å lyse.

Merk: Hvis funksjonen har slått seg av automatisk, kan du starte den på nytt ved å trykke to ganger på 2.

Hvis du ikke trykker flere ganger på 2, reaktiveres funksjonen neste gang du slår på tenningen.

- Manuelt:

Trykk på 2 hvis du vil slå av funksjonen under reguleringsfasen. Indikatorlyset i bryteren 2 slukkes.