STARTE, STANSE MOTOREN: Kjøretøy med kort

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Betingelser for å starte motoren

Kortet må være satt inn i registreringssonen 1.

For å starte:

- Hvis kjøretøyet har en automatisk girkasse, setter du velgerspaken i P, trykker inn bremsepedalen og trykker på knapp 2;

- på kjøretøy med manuell girkasse, trykker du inn bremse- eller clutchpedalen og på knappen 2. Hvis et gir er aktivert, trykker du også på clutchpedalen.

Spesialfunksjoner

- Hvis én eller flere av startbetingelsene ikke er oppfylt, vises meldingen Trå på brems + START, Trykk clutch + Start eller Velg girkasse posisjon P i instrumentpanelet;

- I enkelte tilfeller må du bevege litt på rattet mens du trykker på startknappen 2 for å låse opp rattstammen. Meldingen ”Vri på ratt + START” varsler deg om dette.

Håndfri start med åpen bakluke

I dette tilfellet bør ikke kortet være plassert i bagasjerommet for å hindre fare for tap.

Førerens ansvar ved parkering eller stopping av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan passe seg selv, være alene i kjøretøyet, selv ikke en kort stund.

De kan være en fare for seg selv eller andre ved for eksempel å starte motoren, aktivere utstyr som elektriske vinduer eller låse dørene.

I varmt vær og/eller solskinnsvær må du huske at temperaturen inne i kupéen stiger svært raskt.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.

Bruk av tilbehør

(slå på tenningen)

Når du har låst opp bilen og satt deg inn i den, kan du begynne å bruke noen av funksjonene (radio, navigasjon, viskere osv.).

Hvis du vil bruke de andre funksjonene, må kortet befinne seg i kupéen. Deretter trykker du på knappen 2 uten å trykke inn pedalene.

Funksjonsfeil

I noen tilfeller kan det hende at det håndfrie -kortet ikke fungerer:

- Hvis batteriet i kortet er tomt osv.

- I nærheten av apparater som bruker den samme frekvensen som kortet (skjerm, mobiltelefon, videospill osv.);

- Kjøretøyet befinner i et område med høy elektromagnetisk stråling.

Meldingen ”Plasser kort på sonen + START” vises i instrumentpanelet.

Trykk inn bremse- eller clutchpedalen og plasser kortet 3 (knappesiden) i ca. to sekunder på plasseringsområdet 4.

Trykk knappen 2 for å starte motoren. Meldingen forsvinner.

Forutsetninger for å stanse motoren

Kjøretøyet må stå i ro med girspaken i N eller P, hvis du har en automatisk girkasse.

Med kortet i kupeen, trykk på knapp 2: Motoren stanser. Rattstammen/låsen låses når du åpner førerdøren eller låser bilen.

Hvis kortet ikke lenger befinner seg i kupéen eller hvis kortets batterinivå er lavt når kjøretøyet står stille og du forsøker å stanse motoren, vises meldingen ”Nøkkelkort usynl press/hold START” i instrumentpanelet. Trykk på knappen 2 i minst tre sekunder. Hvis kortet ikke lenger befinner seg i kupeen, må du finne det igjen før du trykker inn knappen. Det er ikke mulig å starte motoren igjen uten håndfrikortet.

Når du stanser motoren, kan eventuelt tilbehør (radio osv.) fortsatt brukes i ca. 10 minutter.

Når førerdøren åpnes, slås tilbehøret av.

Slå aldri av tenningen før bilen har stanset helt. Når motoren er stanset, vil ikke servobremsen, servostyringen osv. og det passive sikkerhetsutstyret som airbags og strammere lenger fungere.

Kontroller at motoren er slått helt av før du forlater kjøretøyet, og sjekk at du har med deg kortet.

Førerens ansvar ved parkering eller stopping av kjøretøyet

Ikke la dyr, barn eller voksne som ikke kan passe seg selv, være alene i kjøretøyet, selv ikke en kort stund.

De kan være en fare for seg selv eller andre ved for eksempel å starte motoren, aktivere utstyr som elektriske vinduer eller låse dørene.

I varmt vær og/eller solskinnsvær må du huske at temperaturen inne i kupéen stiger svært raskt.

FARE FOR DØD ELLER ALVORLIG SKADE.